Current Courses

05/12/2018
23/10/2018
21/11/2018
28/11/2018
by agreement
podľa dohody
podľa dohody

Workshop: Master in manufacture – How to motivated simply and effectient!

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

05/12/2018

Hour:

09.00 - 16.00

Place:

Masaryčky Business Center Legionárska 3735/5 Blok B, 4. poschodie

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

23/10/2018

Hour:

09.00 - 16.30

Place:

Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

(SK) Školenie: Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

21/11/2018

Hour:

09.00 - 16.30

Place:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ, Bratislava

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, vedenie porád vtipne a štýlovo, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba

(SK) Kurz: Tvorivý prístup k problémom

Coach,:

Ing. Dušan Straňák

Date:

28/11/2018

Hour:

9:00-16:30

Place:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Jeden z najčastejších dôvodov prečo dávajú ľudia výpoveď je ich priamy nadriadený. Naopak jeden z dôvod prečo zostávame vo firme je dobrý šéf!

Workshop: Culture Awareness Training

Coach,:

Eva Gáboriková

Date:

by agreement

Hour:

9:00 - 15.00

Place:

by agreement

Price:

on request

Actual:

Yes

Culture Awareness Training for a manager/an employee of a multicultural company. Aimed at executives, managers, team members, sales representatives and employees.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram