Aktuálne kurzy

20/03/2018
06/04/2018
26/04 - 27/04/2018
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

(SK) Školenie: Time manažment IV. generácie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

20/03/2018

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

(SK) Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem ovládnuť účinné metódy, aby mohli pracovať efektívnejšie a produktívnejšie bez stresu.

Vyšší výkon obchodníka – kurz

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

06/04/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

(SK) Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu.

Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí – kurz

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

26/04 - 27/04/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, budova ako ČEZ

Cena:

249 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.” Dwight Eisenhower Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie? – posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi – rozvinieme ich motivačné schopnosti – ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach – manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu – naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní – ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich

TASTING: Effective body language

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

u Vás vo firme

Cena:

299 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

(SK) Ochutnávka našich školení priamo u Vás vo firme. Je užitočné vedieť čítať reč tela iných ľudí, pritom jednoducho zistiť ich skryté emócie a následne ich využiť v danej situácii, či už ste predajca,manažér alebo pracovník.

TASTING- Conflicts, Emotions and Stress Solutions Tactics

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

Slovensko

Cena:

299 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

(SK) Školenie zamerané na riešenie konfliktov, vlastné iritátory, predchádzanie konfliktom, analýza konfliktných situácii, stress management a ďalšie témy týkajúce sa konfliktov.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone