Aktuálne kurzy

20/03/2018
06/04/2018
26/04 - 27/04/2018
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

Školenie: Time manažment IV. generácie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

20/03/2018

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem ovládnuť účinné metódy, aby mohli pracovať efektívnejšie a produktívnejšie bez stresu.

Školenie: Reset obchodníka-Psychológia predaja

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

06/04/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu.

KURZ – MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

26/04 - 27/04/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, budova ako ČEZ

Cena:

249 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Cieľ kurzu Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, teamleadrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je čím ďalej vyšší a sme zahltený zbytočnou e-mailovou a telefonickou komunikaciou. Ako s toho von? Všetko sa mení a adaptovať sa na zmeny znamená úspieť. Ako dosiahnuť aby moji ľudia zmeny brali ako výzvu a snažili sa hľadať možnosti ako prísť s návrhmi a riešeniami. Aby ma môj team podporoval a snažil sa mi pomáhať. Chceme Vás naučiť ako viesť svoj tím na ceste k dosahovaniu cieľov. Ako využiť moderné nástroje, ale nestať sa ich otrokom? Ako dosiahnuť ciele? Ako motivovať svoj tím? Prečo

OCHUTNÁVKA: Efektívna reč tela – Neverbálna komunikácia

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

u Vás vo firme

Cena:

299 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Ochutnávka našich školení priamo u Vás vo firme. Je užitočné vedieť čítať reč tela iných ľudí, pritom jednoducho zistiť ich skryté emócie a následne ich využiť v danej situácii, či už ste predajca,manažér alebo pracovník.

OCHUTNÁVKA- Riešenie konfliktov, emócii a zvládanie stresu

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

Slovensko

Cena:

299 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na riešenie konfliktov, vlastné iritátory, predchádzanie konfliktom, analýza konfliktných situácii, stress management a ďalšie témy týkajúce sa konfliktov.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone