Aktuálne kurzy

23/5/2017 - 24/5/2017
01/06/ 2017 - 02/06/2017
05/06/2017-06/06/2017
21/06/2017
18/09/2017 - 19/09/2017

Kurz: Situačné štýly vedenia a riadenia a tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

23/5/2017 - 24/5/2017

Hodina:

9:00-16:30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

249 EUR bez DPH/ 2 dni

Aktuálne:

Áno

Jeden z najčastejších dôvodov prečo dávajú ľudia výpoveď je ich priamy nadriadený. Naopak jeden z dôvod prečo zostávame vo firme je dobrý šéf!

Školenie: Reset obchodníka-Psychológia predaja

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

01/06/ 2017 - 02/06/2017

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48

Cena:

249 EUR bez DPH/ 2 dni

Aktuálne:

Áno

Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu.

Školenie: Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

05/06/2017-06/06/2017

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Mlynské Nivy 48, Bratislava

Cena:

249 EUR bez DPH/ 2 dni

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

Školenie: Time manažment IV. generácie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

21/06/2017

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

130 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem ovládnuť účinné metódy, aby mohli pracovať efektívnejšie a produktívnejšie bez stresu.

Školenie – Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím

Školiteľ:

Maroš Krajčík

Dátum:

18/09/2017 - 19/09/2017

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ, Bratislava

Cena:

249 EUR bez DPH/ 2 dni

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, vedenie porád vtipne a štýlovo, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone