Aktuálne kurzy

05/12/2018
23/10/2018
21/11/2018
28/11/2018
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

05/12/2018

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Masaryčky Business Center Legionárska 3735/5 Blok B, 4. poschodie

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

ŠKOLENIE: Reset a psychológia obchodníka

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

23/10/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

Školenie: Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

21/11/2018

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ, Bratislava

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, vedenie porád vtipne a štýlovo, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba

Kurz: Tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

28/11/2018

Hodina:

9:00-16:30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Jeden z najčastejších dôvodov prečo dávajú ľudia výpoveď je ich priamy nadriadený. Naopak jeden z dôvod prečo zostávame vo firme je dobrý šéf!

Školenie: Tréning medzikultúrnej kompetencie

Školiteľ:

Eva Gáboriková

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

9:00 - 15.00

Miesto:

podľa dohody

Cena:

na vyžiadanie

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na tréning medzikultúrnej kompetencie v medzinárodných firmách, pre lídrov, manažérov, členov multikultúrnych tímov, obchodných zástupcovia a zamestnancov medzinárodných firiem.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram