Balanced HR logo
spacek

Sme inovatívna, zodpovedná, komplexná, personálno poradenská spoločnosť.

Balanced HR

Recruitment
a Executive
Search

Balanced HR - Anton Špaček

Povedzte nám koho hľadáte. Odporučíme toho najlepšieho.

Anton Špaček, Managing Partner
Tel.: +421 948 705 669, anton.spacek@balanced-hr.com

Outsourcing
A Payroll
Outsourcing

Balanced HR - Martin Marek

Zverte nám starostlivosť o Vašich zamestnancov.

Martin Marek, Managing Partner
Tel.: +421 948 687 374, martin.marek@balanced-hr.com

Vzdelávanie
rozvoj

Balanced HR - Dušan Straňák

Rozvíjajte Váš ľudský kapitál.

Dušan Straňák, Managing Partner
Tel.: +421 948 741 126, dusan.stranak@balanced-hr.com

Consulting

Balanced HR - Martin Straka

Nájdite odpovede na správne otázky.

Martin Straka, Managing Partner
Tel.: +421 948 741 126, martin.straka@balanced-hr.com

Vzdelávanie
rozvoj

Balanced HR - Dušan Straňák

Zachovajte si dobrú povesť aj v ťažkých časoch.

Rastislav Krivý, Managing Partner
Tel.: +421 915 065 243, rastislav.krivy@balanced-hr.com

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram