Current Courses

20/09/2019
podľa dohody
podľa dohody
16/10/2019
14/11/2019
28/11/2019
podľa dohody
by agreement
podľa dohody

Effective Negotiation Skills in Purchasing

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

20/09/2019

Hour:

9:00-16:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Workshop aimed at negotiation techniques and tactics. Participants will learn how to achieve best offer and deal with compliants and objections.

(SK) Leadership: Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

podľa dohody

Hour:

9:00-16:30

Place:

podľa dohody

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

podľa dohody

Hour:

09.00 - 16.30

Place:

podľa dohody

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

Modern methods of managing and leading

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

16/10/2019

Hour:

09.00 - 16.30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

To be manager, leader or chief executive is a hard job at all. How to deal with the preasure, huge ammount of communication and meetings? Find solutions now!

(SK) Kľúčový zákazníci – Key Account Management

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

14/11/2019

Hour:

9:00-16:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

179

Actual:

Yes

(SK) Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram