Current Courses

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Modern methods of managing and leading

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

01/12/2022

Hour:

09:00-12:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

189 EUR bez DPH

Actual:

Yes

To be manager, leader or chief executive is a hard job at all. How to deal with the preasure, huge ammount of communication and meetings? Find solutions now!

Effective Negotiation Skills in Purchasing

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

01/12/2022

Hour:

13:30-16:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

149 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Workshop aimed at negotiation techniques and tactics. Participants will learn how to achieve best offer and deal with compliants and objections.

(SK) VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

01/12/2022

Hour:

18:00-19:30

Place:

online

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy, ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať bez stresu alebo časového nátlaku.

(SK) Zručnosti obchodníka – SPIN selling

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

02/12/2022

Hour:

9:00-10:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Spin selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

30/11/2022

Hour:

13:00-16:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram