Current Courses

20/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
10/01/2020
11/12/2019
16/10/2019
17/01/2020
podľa dohody
by agreement

(SK) VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Key Account Management

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

20/11/2019

Hour:

18:00-20:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

29 EUR

Actual:

Yes

(SK) Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

Effective Negotiation Skills in Purchasing

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

27/11/2019

Hour:

9:00-16:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

179 eur bez DPH

Actual:

Yes

Workshop aimed at negotiation techniques and tactics. Participants will learn how to achieve best offer and deal with compliants and objections.

(SK) VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Tvorivý prístup k problémom

Coach,:

Ing. Dušan Straňák

Date:

27/11/2019

Hour:

18:00-20:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

29 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Kreatívne metódy riešenia problémov!

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

10/01/2020

Hour:

09.00 - 16.30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

(SK) VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

11/12/2019

Hour:

18:00-20:30

Place:

Mlynské nivy 4959/48

Price:

29 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy, ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať bez stresu alebo časového nátlaku.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram