Current Courses

17/01/2022
20/01/2022
08/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
18/02/2022

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

17/01/2022

Hour:

13:00-16:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

Workshop: Master in manufacture – How to motivated simply and effectient!

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

20/01/2022

Hour:

13:00-15:00

Place:

Online

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Modern methods of managing and leading

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

08/02/2022

Hour:

09:00-12:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

189 EUR bez DPH

Actual:

Yes

To be manager, leader or chief executive is a hard job at all. How to deal with the preasure, huge ammount of communication and meetings? Find solutions now!

(SK) Zručnosti obchodníka – SPIN selling

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

08/02/2022

Hour:

16:00-18:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Spin selling je výborná metóda ako zaujať zákazníkov a bez nátlaku uzatvoriť obchod. Celá metóda je založená na systéme otázok, s pomocou ktorých dokáže šikovný obchodník získať dôveru klienta, identifikovať jeho potreby a ponúknuť mu potrebné riešenia.

Effective Negotiation Skills in Purchasing

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

09/02/2022

Hour:

13:30-16:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

149 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Workshop aimed at negotiation techniques and tactics. Participants will learn how to achieve best offer and deal with compliants and objections.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram