Current Courses

22/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
22/10/2021
18/10/2021

(SK) Vyjednávanie ako súčasť profesie (online tréning 1on1)

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

22/09/2021

Hour:

18:30 - 20:00

Place:

online

Price:

119

Actual:

Yes

(SK) Koľkokrát za deň musíme vyjednávať alebo niekoho o niečom presvedčovať či prosiť? Obchodní partneri, dodávatelia, remeselníci, šéf, kolegovia…

(SK) RIADENIE TÍMOV v časoch neustálych zmien.

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

14/09/2021

Hour:

8:30-12:00

Place:

ONLINE

Price:

149 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

(SK) Tvorivý prístup k problémom

Coach,:

Ing. Dušan Straňák

Date:

14/09/2021

Hour:

12:30 - 15:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

119 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Kreatívne metódy riešenia problémov!

(SK) Mission Possible – Ako dosiahnuť ciele v časoch dramatických zmien?

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

22/09/2021

Hour:

9:00 -14:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

149 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) “Being effective in a disruptive reality” derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

29/09/2021

Hour:

09:30-15:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram