Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Modern methods of managing and leading

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

01/12/2022

Hour:

09:00-12:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

189 EUR bez DPH

Actual:

-

„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

– posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
– rozvinieme ich motivačné schopnosti
– ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
– manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
– naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
– ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

– voľba správneho manažérskeho štýlu
– ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
– ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
– základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
– umenie povedať „nie“
– ako priznať svoj omyl podriadeným
– ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
– ako motivovať, malý kafetéria systém
– ako správne podávať spätnú väzbu
– pochvala a pokarhanie
– kontrola a jej dopad„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

– posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
– rozvinieme ich motivačné schopnosti
– ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
– manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
– naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
– ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

– voľba správneho manažérskeho štýlu
– ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
– ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
– základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
– umenie povedať „nie“
– ako priznať svoj omyl podriadeným
– ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
– ako motivovať, malý kafetéria systém
– ako správne podávať spätnú väzbu
– pochvala a pokarhanie
– kontrola a jej dopad„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

– posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
– rozvinieme ich motivačné schopnosti
– ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
– manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
– naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
– ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

– voľba správneho manažérskeho štýlu
– ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
– ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
– základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
– umenie povedať „nie“
– ako priznať svoj omyl podriadeným
– ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
– ako motivovať, malý kafetéria systém
– ako správne podávať spätnú väzbu
– pochvala a pokarhanie
– kontrola a jej dopad„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

– posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
– rozvinieme ich motivačné schopnosti
– ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
– manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
– naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
– ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

– voľba správneho manažérskeho štýlu
– ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
– ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
– základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
– umenie povedať „nie“
– ako priznať svoj omyl podriadeným
– ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
– ako motivovať, malý kafetéria systém
– ako správne podávať spätnú väzbu
– pochvala a pokarhanie
– kontrola a jej dopadDo not hesitate and register!


  Company *

  Your Name *

  Your Family Name *

  Your Email *

  Your Phone Number*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Your message

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram