Aktuálne kurzy

18/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
06/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
26/08/2020
podľa dohody

Modern methods of managing and leading

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

22/07/2020

Hour:

09:00-16:00

Place:

Astrová 2

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

-

„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning “Moderné metódy vedenia a riadenia ľudí” prinesie?

– posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
– rozvinieme ich motivačné schopnosti
– ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
– manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
– naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
– ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

Výber z programu workshopu/tréningu:

– voľba správneho manažérskeho štýlu
– ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
– ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
– základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
– umenie povedať „nie“
– ako priznať svoj omyl podriadeným
– ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
– ako motivovať, malý kafetéria systém
– ako správne podávať spätnú väzbu
– pochvala a pokarhanie
– kontrola a jej dopadDo not hesitate and register!


Company *

Your Name *

Your Family Name *

Your Email *

Your Phone Number*

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Your message

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram