Current Courses

11/05/2022
18/05/2022
17/05/2022
24/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
06/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

(SK) Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu – Interaktívny workshop 1on1

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

31/05/2022

Hour:

9:30-11:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

89EUR

Actual:

Yes

(SK) Porozumieť reči tela a pochopiť ako a prečo naše telo reaguje na určité podnety bez nášho vedomia, je dôležité v rôznych oblastiach. Pomocou nášho tréningu budete schopný rozpoznať to, čo pred Vami doteraz zostávalo skryté.

(SK) Tvorivý prístup k problémom 1on1 koučing

Coach,:

Ing. Dušan Straňák

Date:

06/06/2022

Hour:

9:30 -11:30

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

119 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Kreatívne metódy riešenia problémov!

(SK) RIADENIE TÍMOV k vyššiemu výkonu

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

09/06/2022

Hour:

12:30 - 15:30

Place:

ONLINE

Price:

149 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Psychology of salesman

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

09/06/2022

Hour:

13:00-16:00

Place:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Price:

179 EUR bez DPH

Actual:

Yes

Learn how to search potential clients, trust your clients and become reasonable. Focus on verbal and non-verbal communication of salesman and clients.

Workshop: Master in manufacture – How to motivated simply and effectient!

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

10/06/2022

Hour:

13:00-15:00

Place:

Online

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

Yes

(SK) Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram