Aktuálne kurzy

11/05/2022
18/05/2022
17/05/2022
24/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
06/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

Workshop: Master in manufacture – How to motivated simply and effectient!

Coach,:

Dušan Straňák

Date:

10/06/2022

Hour:

13:00-15:00

Place:

Online

Price:

89 EUR bez DPH

Actual:

-

Forma ako bude tréning prebiehať?

Vytvorili sme interaktívny tréningový program Virtual Training System, ktorý je prispôsobený on-line prostrediu. Tento typ vzdelávania sa nám osvedčil pri individuálnom tréningu resp. v menšej skupine ideálne 4-12 účastníkov. Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to, aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, role plays,  moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe).
· Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. 
· Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. 
· Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Lektor Dušan Straňák sa opiera o množstvo skúseností v oblasti vyjednávania, obchodu a psychológie predaja, takže na školení sa dozviete veľmi veľa praktických tipov. Za posledných 10 rokov naše školenie absolvovalo už viac ako 1500 účastníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu čo nám umožňuje naše školenie neustále vylepšovať.

Odporúčame na tento kurz nadviazať individuálnym koučingom, aby bol prenos do praxe čo najlepší.

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

 • Kurz je možné obsahom aj zameraním upraviť pre firemných zákazníkov podľa potreby. (4-12 účastníkov)
 • Termín školenia je možno individuálne dohodnúť.
 • Forma e-learningu:interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: MS Teams, Webex (resp. podľa potrieb a preferencií zákazníka)
 • +účastníci zároveň získajú on-line prístup k školiacim materiálom

+Individuálna konzultácia po skončení tréningu (odporúčame pre zabezpečenie lepšieho prenosu do praxe)Do not hesitate and register!


  Company *

  Your Name *

  Your Family Name *

  Your Email *

  Your Phone Number*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Your message

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram