Procesný inžinier - lisovňa plastov

Ref. id. :

Locality :
Starting dates : ihneď/dohodou
Type of employment :
Sallary :

Information about the position

Job description

- zodpovednosť za správne fungovanie a optimalizáciu výrobných procesov a foriem - analýza porúch a chýb vstrekovacích foriem, návrh ich odstránenia - participácia na vývoji nových produktov - tvorba a udržiavanie technologických parametrov - vypracovávanie reportov a participácia na auditoch - analýza kvality a výstupov od nastavovačov a návrh riešení - sledovanie výrobných parametrov (OEE, SMED, prestoje...) a prijatie vhodných opatrení

Benefits

Job requirements

Education

Language Skills

Other skills

- prax v odbore spracovania plastov - technické vzdelanie - anglický jazyk na komunikatívnej úrovni - skúsenosti v odbore spracovania plastov - znalosť v oblasti materiálov, robotizácie - schopnosť riešiť problémy samostatne a pracovať pod stresom

APPLY NOW

Contact

Contact person: Rastislav Kozlík
Phone: 421948948133
Email: rastislav.kozlik@balanced-hr.com
New search