Riaditeľ technického oddelenia - letecký priemysel

Ref. id. :

Locality :
Starting dates : ihneď/dohodou
Type of employment :
Sallary :

Information about the position

Job description

- Zodpovedá za prípravu a vypracovanie podkladov k realizácii údržby, opravy a konštrukčných zmien lietadiel a lietadlových celkov v súlade s požiadavkou predpisovej základne - Zodpovedá za plnenie požiadaviek postupov a kvality vymedzených v PART 145 a nápravné opatrenia vyplývajúce zo sústavy kontroly kvality požadovanej v PART 145 - Zabezpečuje riešenie zásadných úloh konštrukčného a technologického rozvoja, konštrukčnej a technologickej štandardizácie, špecializácie a koncentrácie výroby, zvyšovania úrovne mechanizácie a automatizácie výroby a zlepšovacích návrhov - Usmerňuje a kontroluje vedecko – technickú spoluprácu  - Usmerňuje a koordinuje riešenie rozvojových úloh v predstihu pred prípravou a nábehom výroby - Kontroluje zabezpečenie rozvojových úloh výrobou alebo dovozom nových druhov materiálu alebo prvkov - Sleduje a presadzuje zavádzanie rozvojových úloh do praxe, po zavedení posudzuje ich účinnosť - Schvaľuje konštrukčnú dokumentáciu, technologické postupy a technicko-hospodárskych noriem materiálu a výkonu a ich zmeny - Zabezpečuje nápravné opatrenia u zistených nedostatkov v činnosti konštrukcie, technologickej prípravy výroby, spôsobujúcich poruchy vo výrobe alebo znemožňujúce vykonávanie kvalitnej a plynulej výroby - Spolupracuje pri vytváraní koncepcie rozvoja spoločnosti a pri vytváraní jednotlivých koncepcií, presadzuje ich uskutočňovanie a vytvára pre tieto koncepcie hospodárske, materiálno – technické, organizačné a personálne predpoklady - Kontroluje tvorbu, udržiavanie, využívanie a účinnosť noriem, nariadení, smerníc a iných interných predpisov pre účinnosť technického úseku - Organizuje a riadi činnosť priamo podriadených útvarov a ich prostredníctvom zabezpečuje výkon činnosti zvereného úseku

Benefits

- Možnosť využitia plne vybaveného 2 izbového zamestnaneckého bytu (mesačné náklady 50€ + energie) - Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v leteckom priemysle

Abput the company

- Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v leteckom priemysle

Job requirements

Education

Language Skills

Other skillsAPPLY NOW

Contact

Contact person: Anna Čadecká
Phone: 421948226899
Email: anna.cadecka@balanced-hr.com
New search