Maintenance Manager

Ref. id. : 14014

Locality : Košický kraj
Starting dates : Dohodou
Type of employment :

Information about the position

Job description

Hlavné zodpovednosti: - Riadenie oddelení údržby - Vykonávanie potrebných činností na udržanie vhodného stavu zariadení a systémov a na zaistenie ich správnej kondície. - Zaistenie pripravenosti tímu údržby efektívne riešiť núdzové situácie alebo naliehavé poruchy. - Stanovovanie preventívnej intervencie a nápravných opatrení. - Spravovanie a tvorba rozpočtu oddelenia údržby a investičných CAPEX projektov. - Riadenie hlavných nápravných činností údržby, kritických náhradných dielov a odstávok závodu. - Definícia a manažovanie plánov preventívnej údržby. - Kooperácia na výbere dodávateľov s oddelením obstarávania s ohľadom na inovačný rozvoj.

Benefits

- Ročný variabilný bonus v závislosti od individuálneho výkonu - Firemný automobil - Príspevky na rôzne životné udalosti  - Stravné lístky nad zákonné požiadavky  - Príspevok na doplnkový dôchodok - Dovolenka nad zákonný rámec 

Sallary

od 2600€

Job requirements

- VŠ vzdelanie so špecializáciou na strojárstvo alebo elektrotechniku. - Predchádzajúce skúsenosti na obdobnej pozícii - Schopnosti a skúsenosti s riadením tímu údržby - Skúsenosti s vývojom/implementáciou procesov preventívnej a prediktívnej údržby - Znalosti o metódach riadenia údržby, o nástrojoch prediktívnej kontroly a znalosti zo všeobecnej strojárskej/elektrotechnickej a priemyselnej automatizácie - Iniciatívnosť a inovatívnosť - Anglický jazyk - plynulý

Education

Vysokoškolské I. stupňa,Vysokoškolské II. stupňa,Vysokoškolské III. stupňa

Language Skills