Koordinátor nákupu a plánovania

Ref. id. : 14026

Locality : okres Malacky
Starting dates : ASAP
Type of employment : Plný úväzok

Information about the position

Job description

- Zodpovednosť za čiastkové úlohy v rámci projektového nákupu, spolupráca so strategickým nákupcom na CAEPX projektoch - Podieľanie sa na nákupe služieb - Sledovanie a analýza činnosti dodávateľov - Zaistenie optimalizovaného plánovania výroby, logistiky, nákupu a komunikácie so všetkými súvisiacimi oddeleniami - Navrhovanie a implementácia riešení zameraných na zníženie nákladov a zlepšovanie služieb prostredníctvom plánovacieho procesu

Benefits

Sallary

+ ročný bonus +13.plat

Job requirements

- VŠ alebo SŠ vzdelanie preferovane v technickom alebo ekonomickom odbore - Skúsenosti v oblasti procurementu - Skúsenosti v rámci CAPEX projektov, e-aukcií - Analytické schopnosti, schopnosť vyjednávania - Anglický jazyk -B2 - SAP - užívateľ

Education

Stredoškolské s maturitou,Vysokoškolské I. stupňa,Vysokoškolské II. stupňa,Vysokoškolské III. stupňa

Language Skills