Vedúci nákladového/výrobného kontrolingu

Ref. id. : 14260

Locality : Okres Nové Mesto nad Váhom
Starting dates : ihneď
Type of employment : Plný úväzok

Information about the position

Job description

•  Identifikácia potenciálnych úspor v jednotlivých oblastiach nákladových centier – sledovanie daných cieľov
•  Identifikácia odchýlok v nákladových cenách na vyrobených položkách
•  Hodnotenie / sledovanie nových alebo už implementovaných projektov
•  Zabezpečenie kontroly kvality finančných transakcií a finančného reportingu
•  Plnenie ostatných úloh pridelených rozhodnutím priameho nadriadeného.
•  Výkon ďalších úloh v súlade s charakterom práce danej pozície, ale aj v súlade s internou dokumentáciou, internými postupmi, smernicami a procesmi definovanými pre danú pracovnú pozíciu
•  Úzka spolupráca s manažmentom spoločnosti a podpora ad hoc reportingu
•  Analýza a interpretácia rozdielu medzi skutočnými nákladmi a rozpočtom na nákladové strediská
•  Príprava a analýza finančných výkazov, rozpočtu a prípravy finančných plánov
•  Zdokonaľovanie a dokumentácia procesov a účtovných postupov za účelom nadobúdania a posilňovania vnútornej kontroly
•  Analýza a validácia účtovných uzávierkových výkazov

Benefits

• Základný nástupný plat bude určený podľa skúseností kandidáta • Bonusy • Vzdelávací systém a rozvoj zamestnancov • Home office podľa interných pravidiel • Sociálny program pre zamestnancov

Sallary

2500

Job requirements

Skúsenosti na riadiacej pozícií v BIG4 so zameraním na audit výrobných spoločností sú vítané.

Education

Vysokoškolské II. stupňa

Language Skills