PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

V roku 2015 a 2016 sme realizovali niekoľko prieskumov odmeňovania, špecificky spracovaných pre individuálne potreby našich zákazníkov. Dlhodobo sa na nás obracajú spoločnosti s požiadavkou porovnať odmeňovací systém vo svojom segmente a regióne, a preto sme sa rozhodli pokryť tieto požiadavky plošne a spracovať tak ucelený prieskum odmeňovania pre jednotlivé regióny v segmentoch. Príklad vzorovej pozície si môžete stiahnuť tu: PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

Posted in News
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram