• … light your IT fire!

    Open the doors to new job opportunities. A global player with HQ in Switzerland, leading in the area of environmental technology and sustainable energy, has decided to strengthen its position in the field of digital solutions.
    << more >>
Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

12/05/2021

Miesto:

ONLINE

Cena:

179 EUR bez DPH

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

12/05/2021

Miesto:

Online

Cena:

89EUR

Porozumieť reči tela a pochopiť ako a prečo naše telo reaguje na určité podnety bez nášho vedomia, je dôležité v rôznych oblastiach. Pomocou nášho tréningu budete schopný rozpoznať to, čo pred Vami doteraz zostávalo skryté.

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

18/05/2021

Miesto:

Online

Cena:

89 EUR bez DPH

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram