• … light your IT fire!

    Open the doors to new job opportunities. A global player with HQ in Switzerland, leading in the area of environmental technology and sustainable energy, has decided to strengthen its position in the field of digital solutions.
    << more >>
Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

04/06/2021

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

07/06/2021

Miesto:

Bratislava

Cena:

119 EUR bez DPH

Kreatívne metódy riešenia problémov!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

11/06/2021

Miesto:

Online

Cena:

149 EUR bez DPH

„Being effective in a disruptive reality“ derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram