Aktuálne kurzy

02/04/2021
26/02/2021
24/02/2021
10/03/2021
26/03/2021
25/02/2021
06/05/2021
07/04/2021
22/02/2021
09/06/2021

Mission Possible – A practical guide for managers in a challenging environment

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

02/04/2021

Hodina:

9:00 -16:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

300

Aktuálne:

Áno

„Being effective in a disruptive reality“ derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

26/02/2021

Hodina:

9:00-11:30

Miesto:

Online

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

24/02/2021

Hodina:

08:30-10:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

Manažér bez kravaty – RIADENIE VIRTUÁLNYCH TÍMOV

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

10/03/2021

Hodina:

9:00-12:30

Miesto:

ONLINE

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Školenie: Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

26/03/2021

Hodina:

09:00-14:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

189 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady…Ako s toho von?

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram