Aktuálne kurzy

04/06/2021
07/06/2021
11/06/2021
27/05/2021
04/06/2021
14/06/2021
10/06/2021
28/05/2021
09/06/2021
11/06/2021

RIADENIE VIRTUÁLNYCH TÍMOV v časoch neustálych zmien.

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

04/06/2021

Hodina:

8:30-12:00

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

07/06/2021

Hodina:

9:00-11:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

119 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Kreatívne metódy riešenia problémov!

Mission Possible – Ako dosiahnuť ciele v časoch dramatických zmien?

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

11/06/2021

Hodina:

9:00 -14:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

„Being effective in a disruptive reality“ derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

27/05/2021

Hodina:

08:30-12:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

04/06/2021

Hodina:

13:30-16:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram