Aktuálne kurzy

18/05/2021
26/05/2021
31/05/2021
27/05/2021
04/06/2021
10/06/2021
28/05/2021
07/06/2021
09/06/2021
11/06/2021

RIADENIE VIRTUÁLNYCH TÍMOV v časoch neustálych zmien.

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

18/05/2021

Hodina:

8:30-12:00

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

26/05/2021

Hodina:

8:30-10:30

Miesto:

Online

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Mission Possible – Ako dosiahnuť ciele v časoch dramatických zmien?

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

31/05/2021

Hodina:

9:00 -14:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

„Being effective in a disruptive reality“ derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

27/05/2021

Hodina:

08:30-12:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

04/06/2021

Hodina:

13:30-16:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram