Aktuálne kurzy

20/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
10/01/2020
11/12/2019
16/10/2019
17/01/2020
podľa dohody
podľa dohody

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Key Account Management

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

20/11/2019

Hodina:

18:00-20:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

29 EUR

Aktuálne:

Áno

Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

FIREMNÉ VZDELÁVANIE: Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

27/11/2019

Hodina:

9:00-16:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

179 eur bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na vyjednávacie techniky a zručnosti. Ako dostať lepšiu cenovú ponuku a ako riešiť sťažnosti a reklamácie?

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

27/11/2019

Hodina:

18:00-20:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

29 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Kreatívne metódy riešenia problémov!

ŠKOLENIE: Skvelý obchodník – Psychológia predaja a obchodné stratégie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

10/01/2020

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

11/12/2019

Hodina:

18:00-20:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

29 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy, ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať bez stresu alebo časového nátlaku.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram