Aktuálne kurzy

22/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
22/10/2021
18/10/2021

Vyjednávanie ako súčasť profesie (online tréning 1on1)

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

22/09/2021

Hodina:

18:30 - 20:00

Miesto:

online

Cena:

119

Aktuálne:

Áno

Koľkokrát za deň musíme vyjednávať alebo niekoho o niečom presvedčovať či prosiť? Obchodní partneri, dodávatelia, remeselníci, šéf, kolegovia…

RIADENIE TÍMOV v časoch neustálych zmien.

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

14/09/2021

Hodina:

8:30-12:00

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

14/09/2021

Hodina:

12:30 - 15:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

119 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Kreatívne metódy riešenia problémov!

Mission Possible – Ako dosiahnuť ciele v časoch dramatických zmien?

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

22/09/2021

Hodina:

9:00 -14:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

„Being effective in a disruptive reality“ derives its content from contemporaryresearch and from sources of neuroscience. The program equips managerswith a set of practical, easy to implement tools for effective management in thenew disruptive workspace.

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

29/09/2021

Hodina:

09:30-15:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Naučte sa vyhľadávať potenciálnych klientov, vytvoriť dôveru u klienta, verbálnu a neverbálnu komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus ale aj identifikovať potreby potenciálneho zákazníka…

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram