Aktuálne kurzy

20/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
10/01/2020
11/12/2019
16/10/2019
17/01/2020
podľa dohody
podľa dohody

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Key Account Management

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

20/11/2019

Hodina:

18:00-20:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

29 EUR

Aktuálne:

-

Kľúčoví zákazníci – ako maximalizovať nákupný potenciál našich stálych zákazníkov?

Popis problému: Ako pracovať s kľúčovými zákazníkmi?

Odchádzajú vám zákazníci ku konkurencii? Zisťovali ste, či sú vaši zákazníci spokojní? Máte vypracovaný systém starostlivosti o zákazníkov?

Tréningové prínosy: Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o  zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

Postup riešenia:

 • osobný prístup obchodníka k zákazníkovi
 • imidž obchodníka a rozšírený imidž spoločnosti
 • komunikácia obchodníka s kľúčovými zákazníkmi
 • prvky marketingovej a zákony obchodnej komunikácie
 • kľúčoví klienti a rôzne prístupy k nim – zisťovanie potrieb kľúčového zákazníka
 • nástroje sledovania a vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov
 • vytváranie a rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • návrh optimálnej stratégie riadenia vzťahov
 • konkurenčné stratégie (ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí)
 • chyby, ktoré nás môžu pripraviť o kľúčového zákazníka
 • kontaktovanie kľúčových zákazníkov (písomne, osobne, telefonicky)
 • spracovanie osobného plánu (štruktúra) skvalitňovania služieb klientom
 • vypracovanie plánu udržovania kontaktu s kľúčovými zákazníkmi

V prípade zaujmu Vám radi vypracujeme ponuku pre Váš obchodný team. Ak máte otázky neváhajte kontaktovať priamo lektora: Dušan Straňák ,0911 895 440, dusan@balanced.skNeváhajte a prihláste sa!


Spoločnosť *

MenoYour Name *

Priezvisko *

Váš email *

Vaše telefónne číslo*

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Vaša správa

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram