Aktuálne kurzy

04/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
18/05/2020
20/05/2020
27/05/2020

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

14/05/2020

Hodina:

17:00-18:00

Miesto:

E-learning

Cena:

29 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Cieľ kurzu

POZITÍVNY A TVORIVÝ PRÍSTUP K PROBLÉMOM Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku

 • Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme
 • Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou
 • Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov
 • Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia
 • Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu
 • Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme
 • Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny
 • Porozumieť procesu riešenia problémov

Cieľová skupina

asi všetci :-)

Obsahová náplň

Kreativita – schopnosť alebo zručnosť?

 • Zásady kreativity a schopnosť riešiť problémy
 • Riešenie konkrétnych praktických príkladov
 • Prává a ľavá hemisféra
 • Kreativita v práci a kreatívna osobnosť
 • Sociálna kreativita, emocionálna inteligencia na pracovisku
 • Eduard de Bono – 6 thinking hats
 • Design Thinker – základy použitia metódy pri riešení problémov

 

Faktory riešenia problémov

 • Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy

 

Tvorivé myslenie a správanie

 • Dotazník kreativity
 • Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť

 

Kreatívne metódy riešenia problémov

 • Inovatívne zmeny a ich presadzovanie
 • Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili       problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov

 

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.Neváhajte a prihláste sa!


Spoločnosť *

MenoYour Name *

Priezvisko *

Váš email *

Vaše telefónne číslo*

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Vaša správa

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram