Aktuálne kurzy

08/11/2017 resp. 9/11/2017
22/11/2017
06/12/2017
inviduálne na objednávku
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

Kurz: Situačné štýly vedenia a riadenia a tvorivý prístup k problémom

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2017

Hodina:

9:00-16:30

Miesto:

Mlynské Nivy 48, ako budova ČEZ

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Cieľ kurzu

Čo to znamená byť autentický?

Jeden z najčastejších dôvodov prečo dávajú ľudia výpoveď je ich priamy nadriadený.

Naopak jeden z dôvod prečo zostávame vo firme je dobrý šéf!

Aký, ale je autentický manažér? Dá sa to naučiť? Prečo veľa manažérov pôsobí na ľudí veľmi krčovito, manipulatívne?

Každý úspešný podnikateľ, riadiaci pracovník resp. majiteľ firmy, ktorého som stretol mi povie: Mal som iba šťastie na ľudí :-)

Je to naozaj tak? Je to šťastie? Nie je to tak trochu o tom, že dokázal, s tými ľuďmi otvorené komunikovať, že ich motivoval a inšpiroval svojou pracovitosťou?

Našim cieľom je efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov.

Efektívne koučovanie tímu a schopnosť vytupovať ako mentor v požadovaných oblastiach.

Cieľová skupina

Manažéri, teamleadrí, vedúci pracovníci ktorí si myslia, že úlohou vedúceho pracovníka je pomáhať jeho podriadeným.

My ako manažéri často robíme rozhodnutia AUTOMATICKY a nie AUTENTICKY.

Obsahová náplň

Obsahu modulu:

V každom tíme je sú ľudia rozdieľne motivovaní a rozdieľne schopní vykonávať určité úlohy.

Každý riadiaci pracovník má svoje „zažité“ zvyky a postupy ako pracuje s ľudmi. Často postupujeme automaticky.

Chceme manažérov naučiť aby si uvedomili ako ich preferovaný štýl vplýva na podriadených?

Ako motivovať svojich podriadených?

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

A to všetko tak aby zostali autentický a zrozumiteľný.

Počas dvoch dní budeme praktický nacvičovať rôzne prístupy podľa stupňa motivácie a schopnosti podriadených. Kedy je lepšie nechať priestor a kedy naopak určovať smer?

Počas nášho špecializovaného programu si manažéri osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu.

Prečo sa rozvíjať v tejto oblasti? Ak manažéri budú autenticky pristupovať ku všetkým situáciam bude to znamenať prínos hlavne na:

Motiváciu zamestnancov

Prenos skúseností a znalostí

Prevenciu konfliktov, resp. ich konštruktívne riešenie

Zamestnancov v zlepšovaní interných procesov.

Zlepšenie vťahu Nadriadený vs. podriadený.

Naučíme Vás aj:

Ako pomôcť kolegom lepšie uplatňovať ich potenciál

Ako motivovať spoľahlivých pracovníkov, ktorí stratili ambície zlepšovať sa.

Ako byť mentorom, koučom a zároveň dosahovať výsledky

Ako pracovať s kolegami, ktorí sa ocitli v

náročnej situácii, alebo čelia osobnej kríze

Ako objavovať a

posilňovať radosť z práce

„On the job“ koučing okamžitý

účinok Vďaka čomu je náš prístup účinný?

Každý účastník priebežne získava spätnú väzbu od lektorov a kolegov Umožňuje upevňovanie a zdokonaľovanie zručností medzi modulmi (supervízia a mentoring koučovacích a mentorovacích rozhovorov a zadaní, ktoré účastníci vypracúvajú ako „domáce úlohy“ medzi modulmi)

Každý z účastníkov absolvuje vstupny test, ktorý nám prezradí, aké su jeho vyšlapané cestičky. Aký štýl práce s podriadenými používa najradšej.

POZITÍVNY A TVORIVÝ PRÍSTUP K PROBLÉMOM Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku

  • Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme
  • Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou
  • Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov
  • Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia
  • APorozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu
  • Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme
  • Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny
  • Porozumieť procesu riešenia problémov

 Neváhajte a prihláste sa!


Spoločnosť *

Meno *

Priezvisko *

Váš email *

Vaše telefónne číslo *

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Vaša správa

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone