Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Tvorivý prístup k problémom 1on1 koučing

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2022

Hodina:

12:30 - 14:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

119 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Cieľ kurzu

POZITÍVNY A TVORIVÝ PRÍSTUP K PROBLÉMOM Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku

 • Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme
 • Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou
 • Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov
 • Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia
 • Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu
 • Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme
 • Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny
 • Porozumieť procesu riešenia problémov

Cieľová skupina

asi všetci :-)

Obsahová náplň

Kreativita – schopnosť alebo zručnosť?

 • Zásady kreativity a schopnosť riešiť problémy
 • Riešenie konkrétnych praktických príkladov
 • Prává a ľavá hemisféra
 • Kreativita v práci a kreatívna osobnosť
 • Sociálna kreativita, emocionálna inteligencia na pracovisku
 • Eduard de Bono – 6 thinking hats
 • Design Thinker – základy použitia metódy pri riešení problémov

 

Faktory riešenia problémov

 • Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy

 

Tvorivé myslenie a správanie

 • Dotazník kreativity
 • Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť

 

Kreatívne metódy riešenia problémov

 • Inovatívne zmeny a ich presadzovanie
 • Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili       problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov

 

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch, či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov, respektíve obsahovo prispôsobiť, kontaktujte prosím priamo lektora:

Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

Možnosť individuálneho prístupu.

Tešíme sa na Vás!

Možnosť vzdelávania aj formou e-learningu:

120 min. interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu zoom.us (Začiatok školenia o 10.00 hod.)

 

120 min. -180 min.  – samoštudium– účastníci zároveň získajú on-line prístup k cvičebnici doplnenej o video prednášky/prezentáciu/ pdf / prezi.com

 

30 min. – Individuálna konzultácia. Každý z účastníkov získa možnosť individuálnej konzultácie s lektorom v rozsahu 30-40 min. cez platformu Skype, Zoom.us  (alebo inú po dohode s lektorom), kde je možnosť prediskutovať konkrétne otázky vzťahujúce sa k cvičebnici, či iným špecifickým oblastiam v riadení ľudí týkajúcich sa ich konkrétnej praxe.

Termín individuálnej konzultácie bude stanovený po dohode s lektorom.

 Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram