Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Mission Possible – Ako dosiahnuť ciele v časoch dramatických zmien?

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

11/02/2022

Hodina:

9:30 -12:30

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Cesta ako efektívne reagovať na dramatické zmeny

Praktický návod, ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás?

Medzinárodne certfikovaný program. newsnavigation.com Winners of the 2020 award for Best Crisis Recovery Coaching and Training Business

V časoch dramatických zmien potrebujeme nové nástroje a zručnosti ako tieto zmeny zvládnuť. Zmeny, okolo nás sú čoraz rýchlejšie, dramatickejšie a ťažšie predpovedateľné.

Manažéri sú vyčerpaní z neustálej snahy reagovať na zmeny okolo seba. Na jednej strane nevedia ako efektívne reagovať na zmeny a na strane druhej ich produktivita a výsledky sú čoraz horšie.

Prvá časť:

Ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás?

Svet okolo nás je momentálne období tzv.“super V.U.C.A” Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

(Preklad: V.U.C.A svet – volatilita, neistota, zložitosť, nejednoznačnosť)

Neustále zmeny v organizáciách – Život nás na to nepripravil!
„Moja V.U.C.A realita“ Ako reagovať správne?
Čas prevziať kontrolu! Čo mám pod kontrolou?

Čo je efektivita? Aká je moja efektivita?
Šesť princípov efektívneho riadenia a reagovania v období dramatických zmien
Princíp #1 – Zamerajte sa na strategické hnacie sily inak budete zvyšovať chaos

Čo je 100% koncentrácia? Steve Jobs ako by reagoval?
Tajomstvo 100% koncentrácie – kritické ciele každý mesiac, každý štvrťrok

Druhá časť:

Moja koncentrácia a efektivita v časoch neustálych zmien.

 

100% sústredenie na kritické aktivity

Riadenie podľa kritických cieľov
Kritické ciele – osvedčené postupy
Moje kritické ciele – záväzok
Princíp #2 – Naplánujte si kľúčové aktivity. Nebuď len zaneprazdnennnnníííí.
Môj mix aktivít
Koláčový graf mojich aktivít
„MBN – Management by Neglection ™“
Osvedčené postupy – Plánovanie kľúčových aktivít
Moje kľúčové aktivity – Môj týždenný záväzok
Tretia časť:

Buďte vodičom, nie iba spolujazdcom

 

Princíp #3 Naučte sa riadiť svoj deň, inak on bude riadiť Vás!

Kto riadi Váš deň? Ako to vyzerá?
Čo sa môžeme naučiť od Jima Rohna
Postoj „vodiča“ a postoj „spolujazdca“
Čo robia svetoví lídri inak?
Činnosti – ako ich rozdeliť?
Problém „Zmena kontextu“
„Maximálne vyťaženie“ – kombinácia podobných aktivít
„Hrušky a jablká prečo ich nemiešať“

Ako pracovať s troma úrovňami priorit

 

Štvrtá časť Maximalizujte využitie svojho potenciálu

Princíp #4 – Využite svoj potenciál na maximum
Vaše zdroje
Váš denný cyklus
Vytvorte si vlastné cesty, nenapodobňujte ostatných.
Nová denná objednávka – záväzok
Princíp #5 Filtrujte inak Vás to zasype!

Prerušenia, prekvapenia a neplánované udalosti
Čo sa stane s plánovanou činnosťou?
Byť k dispozícii?
Čo sa môžeme naučiť od Jacka Welsha
Fyzické filtre a mentálne filtre
Mentálne filtre – ako si ich vytvárať?
Kedy použiť ktorý filter?
Tajomstvo efektivity

Nastavenie pravidiel pomocou vašich rozhraní
„Moja filtrovaná realita“

 

Piata časť Maximalizujte využitie zdrojov

Princíp #6– Využite svoj tím efektívne alebo to robte všetko sami
„Dajte si pozor na “syndróm hyper vyťaženého manažéra“ SHVM
Zaťaženia, preťaženia a vyhorenia
Prečo ste tak zaneprázdnení?
Optimálne rozloženie síl – ako na to?
„Kto je zodpovedný za ďalší krok?“
„Správa kľúčových úloh“ v organizáciách
Štyri zákony „správy kľúčových úloh“
Implementácia štyroch zákonov
Nestaňte sa „učiteľom v materskej škôlke“
Riadenie aktivít „vysoké riziko“ a „nízke riziko“
Best Practice – Vytvorenie spoločného záväzku pre činnosti s vysokou prioritou
Plán uplatnenia do praxe.

 

 Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram