Aktuálne kurzy

05/12/2018
23/10/2018
21/11/2018
28/11/2018
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

Školenie: Majster vo výrobe – Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Cieľ kurzu
Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, teamleadrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je čím ďalej vyšší a sme zahltený zbytočnou e-mailovou a telefonickou komunikáciou. Ako s toho von? Všetko sa mení a adaptovať sa na zmeny znamená uspieť. Ako dosiahnuť, aby moji ľudia zmeny brali ako výzvu a snažili sa hľadať možnosti ako prísť s návrhmi a riešeniami. Aby ma môj team podporoval a snažil sa mi pomáhať.

Chceme Vás naučiť ako viesť svoj tím na ceste k dosahovaniu cieľov. Ako využiť moderné nástroje, ale nestať sa ich otrokom?

Ako dosiahnuť ciele? Ako motivovať svoj tím? Prečo moji podriadení robia iba to čo im poviem! Prečo neurobia nič navyše!

Ak Vás tieto otázky trápia nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť!

Dnešní manažéri často nemajú čas resp. ho zle využívajú v komunikácií so svojimi kolegami.

Ak ste manažér odpovedzte prosím na 3 otázky:

– Čo rád robí Váš podriadený?
– Čo je jeho silná stránka?
– Aké činnosti nenávidí a prečo?

Prosím, spýtajte sa ich to…dajte mi vedieť či ste sa „trafili“ môj mail: dusan@balanced.sk

Byť manažérom, nie je také jednoduché a očakávania sú vysoké. Je preto dobré investovať a naučiť sa ako z ľuďmi správne pracovať.

Viete, čo najčastejšie zamestnanci uvádzajú ako dôvod pre výpoveď z práce, nezáujem ich nadriadených.

Cieľová skupina
Manažéri, teamleadri, vedúci pracovníci

Obsahová náplň
– Čo je úlohou manažéra v 21. storočí?
– Čo sa od neho očakáva?
– Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať?

Chceme Vás naučiť ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi podriadenými. Ako Vás to budeme učiť?

Tak ako v živote, skúsime si to! Rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.

– Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách.
– SMART ciele
– Spätná väzba podriadeným
– Ako prijať a povedať kritiku
– Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?
– Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.
– Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu.
– Ako priznať svoj omyl podriadeným?
– Ako efektívne komunikovať s kolegami? Aká je moja neverbálna komunikacia smerom k mojim kolegom? Čo prezrádza?
– Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?
– Čo ak nie ste spokojný s výsledkami Vašich kolegov? Kde sa stala chyba? Ako dať právne feed-back? Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?
– Kontrola, jej fungovanie a dopad.
– Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu spätnú väzbu (pokarhanie) a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s Helicopter View.

Plán na úspešnú zmenu.

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.

Tešíme sa na Vás!Neváhajte a prihláste sa!


Spoločnosť *

MenoYour Name *

Priezvisko *

Váš email *

Vaše telefónne číslo*

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Vaša správa

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram