Aktuálne kurzy

18/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
06/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
26/08/2020
podľa dohody

Stratégie a vyjednávanie v nákupe

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

26/08/2020

Hodina:

09:00-16:00

Miesto:

Astrová 2

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Špecializované školenie pre nákupcov

Ako správne postupovať pri vyjednávaní? Ako si stanoviť správnu stratégiu?
Ako získať najlepšiu cenu? Pozičné vyjednávanie – výhody a nevýhody?
Ako riešiť reklamácie a sťažnosť?
Ako riešiť nekvalitné dodávky?
Vieme s akými problémami sa oddelenie nákupu stretáva a vieme Vám tieto problémy pomôcť odstrániť.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať? 

 • Rôzne stratégie pri vyjednávaní.
 •  Príprava na vyjednávanie.
 •  Ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom?
 •  Najlepšia alternatíva vyjednávania verzus posledná alternatíva vyjednávania.
 • B A T N A
 •  Ako z nás aktívne načúvanie urobí lepších vyjednávačov?
 •  Kedy a ako robiť ústupky?
 •  Pozícia dodávateľa a pozícia odberateľa.
 •  5 štýlov vyjednávania.
 •  Výsledky výhra – výhra a budovanie dlhodobého vzťahu s dodávateľom.
 •  Stratégie pri vyjednávaní.
 •  Typológia osobnosti a jej uplatnenie pri vyjednávaní.
 •  Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní o cene?
 •  Ako sa stať dlhodobým partnerom pre dodávateľa – získanie lojality klienta?
 •  Ako povedať „nie“?
 •  Ego je pri vyjednávaní váš najhorší nepriateľ.
 •  Patria emócie do vyjednávania?
 •  Ako rozoznať triky druhej strany a ako si s nimi poradiť?

Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):
· Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie.
· Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne.
· Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Lektor osobne pracoval ako nákupca, takže na školení sa dozviete veľa praktických tipov. Za posledných 10 rokov školenie Stratégie a vyjednávanie v nákupe absolvovalo viac ako 700 nákupcov z rôznych firiem s výbornými výsledkami.

 

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch, či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov, respektíve obsahovo prispôsobiť, kontaktujte prosím priamo lektora:

Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.

Tešíme sa na Vás!

Možnosť vzdelávania aj formou e-learningu:

120 min. interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu zoom.us ,  ms -teams, cisco a pod.

 

120 min. -180 min.  – samoštudium– účastníci zároveň získajú on-line prístup k cvičebnici doplnenej o video prednášky/prezentáciu/ pdf / prezi.com

 

30 min. – Individuálna konzultácia. Každý z účastníkov získa možnosť individuálnej konzultácie s lektorom v rozsahu 30-40 min. cez platformu Skype, Zoom.us  (alebo inú po dohode s lektorom), kde je možnosť prediskutovať konkrétne otázky vzťahujúce sa k cvičebnici, či iným špecifickým oblastiam v riadení ľudí týkajúcich sa ich konkrétnej praxe.

Termín individuálnej konzultácie bude stanovený po dohode s lektorom.Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram