Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie – 1on1

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

30/11/2022

Hodina:

13:00-16:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Program „učí obchodníkov ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás“ Opiera o výskumy a štúdie behavioralnej psychológie a neurovedy. Tento jedinečný program už pomohol firmám a manažérom po celom svete.
Program ponúka súbor praktických, ľahko
implementovateľných nástrojov novom neustále
sa meniacom pracovnom priestore.

 

Čo vám workshop / tréning prinesie?

stanete sa efektívnejšími obchodníkmi v neustále sa meniacom svete!!
– naučíte sa do maximálnej miery využívať svoje skúsenosti, zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré máte v obchodnej oblasti a ukážeme ako sa prispôsobiť a zmeniť prístup k obchodu
– lepšie spoznáte sami seba, odhalíte svoje slabé a silné stránky
– dozviete sa nové trendy v získavaní a udržaní klientov
– zistíte, ako ľahko a rýchlo presviedčať
– zdokonalíte sa v budovaní vzťahov s klientmi
– poskytneme vám rady, ako neustále zvyšovať svoje kvality a výkon
– predvedieme vám, ako sa lepšie vyjadrovať a budiť profesionálnejší dojem
– naučíme vás čítať reč tela (aj cez on-line)
– poradíme vám, ako zvládať problematických klientov
– informujeme vás, ako sa vyhýbať najčastejším chybám v obchodníckej sfére

Školenie  – Reset obchodníka – Psychológia predaja je pre tých, ktorí chcú dosiahnuť viac.

OSNOVA KURZU 

• obchodne zručnosti, ako predávať – úvod / predaj a aktuálne trendy / štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
• techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
• ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
• základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
• ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”
• nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie námietok, druhy námietok,
• tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
• cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán

 

Stretnutie a prvý kontakt
• čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“
• zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera
• stretnutie: obchodný rozhovor
• techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“
• verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie
• techniky aktívneho počúvania

Rozhovor s klientom
• vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta
• práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia
• techniky vyjednávania a zvládanie námietok
• krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia

 

Sebaobrana vo vyjednávaní
• ako identifikovať manipuláciu v rozhovore
• upresnenie významov
• asertivita a práca s agresívnym klientom
• psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností

Ako upútať pozornosť u zákazníka
• ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať?
• čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.

Kurz prebieha formou 1on1 (lektor+ účastník). Lektor sa venuje 100% iba Vám. Trvanie kurzu: 3,5 hodiny + Follow up t.j. pomoc pri aplikácií do praxe. Vzhľadom na formát 1on1 možnosť individualizovaného prístupu, riešenie konkrétnych problémov účastníka. Výber času a dátumu je možný podľa dohody s lektorom: dusan@balanced.skNeváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram