Aktuálne kurzy

18/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
06/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
26/08/2020
podľa dohody

Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

18/07/2020

Hodina:

18:00-20:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Anotácia kurzu: Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu. Predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu. Absolventi kurzu obchodných a predajných zručností – budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou. Absolventi tohto kurzu sa budú vedieť uplatniť napr. v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

 

Čo vám workshop / tréning prinesie?

– stanete sa efektívnejšími obchodníkmi
– naučíte sa do maximálnej miery využívať svoje skúsenosti, zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré máte v obchodnej oblasti
– lepšie spoznáte sami seba, odhalíte svoje slabé a silné stránky
– dozviete sa nové trendy v získavaní a udržaní klientov
– zistíte, ako ľahko a rýchlo presviedčať
– zdokonalíte sa v budovaní vzťahov s klientmi
– poskytneme vám rady, ako neustále zvyšovať svoje kvality a výkon
– predvedieme vám, ako sa lepšie vyjadrovať a budiť profesionálnejší dojem
– naučíme vás čítať reč tela
– poradíme vám, ako zvládať problematických klientov
– informujeme vás, ako sa vyhýbať najčastejším chybám v obchodníckej sfére

Školenie  – Reset obchodníka – Psychológia predaja je pre tých, ktorí chcú dosiahnuť viac.

OSNOVA KURZU 

• obchodne zručnosti, ako predávať – úvod / predaj a aktuálne trendy / štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
• techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
• ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
• základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
• ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”
• nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie námietok, druhy námietok,
• tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
• cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán

 

Stretnutie a prvý kontakt
• čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“
• zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera
• stretnutie: obchodný rozhovor
• techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“
• verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie
• techniky aktívneho počúvania

Rozhovor s klientom
• vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta
• práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia
• techniky vyjednávania a zvládanie námietok
• krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia

 

Sebaobrana vo vyjednávaní
• ako identifikovať manipuláciu v rozhovore
• upresnenie významov
• asertivita a práca s agresívnym klientom
• psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností

Základné východiská predajného procesu
• sila vlastného očakávania a presvedčenia
• neúspech neexistuje / iba spätná väzba / ciele / vizualizovanie cieľov
• Herzberg vs Maslow / motivačné teórie a ich porovnanie
• model 3 kruhov / tím, úloha, jednotlivec
• 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?

Ako upútať pozornosť u zákazníka
• ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať?
• čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?

Obchodník – osobný, prvý a následný dojem
• 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?
• reč tela / vytváranie vzťahov
• potreby zákazníka a umenie počúvať / formy prvého kontaktu klienta

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram