Aktuálne kurzy

05/02/2020
20/02/2020
27/11/2019
27/11/2019
10/01/2020
11/12/2019
16/10/2019
17/01/2020
podľa dohody

VEČERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP: Time manažment IV. generácie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

11/12/2019

Hodina:

18:00-20:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

29 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Time manažment je školenie určené pre všetkých, ktorí majú záujem o účinné metódy, ako pracovať efektívnejšie, byť produktívnejší, či rozhodovať bez stresu alebo časového nátlaku.

Školenie: Moderné metódy vo vedení a riadení ľudí

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

16/10/2019

Hodina:

09.00 - 16.30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Byť manažérom, riadiacim pracovníkom, teamleadrom nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky, zbytočná e-mailová a telefonická komunikácia či porady…Ako s toho von?

Workshop: Reč tela – neverbálna komunikácia

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

u Vás vo firme

Cena:

299 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Ochutnávka našich školení priamo u Vás vo firme. Je užitočné vedieť čítať reč tela iných ľudí, pritom jednoducho zistiť ich skryté emócie a následne ich využiť v danej situácii, či už ste predajca,manažér alebo pracovník.

FIREMNÉ VZDELÁVANIE: Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

17/01/2020

Hodina:

9:00-16:30

Miesto:

Mlynské nivy 4959/48

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Workshop: Riešenie konfliktov, emócii a stresu

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

podľa dohody

Hodina:

cca 4 hodiny

Miesto:

u Vás vo firme

Cena:

na požiadanie

Aktuálne:

-

Školenie zamerané na riešenie konfliktov, vlastné iritátory, predchádzanie konfliktom, analýza konfliktných situácii, stress management a ďalšie témy týkajúce sa konfliktov.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram