Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Večerný interaktívny Workshop: Stress manažment a budovanie reziliencie

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

30/11/2022

Hodina:

18:00-19:30

Miesto:

online

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na stress management.

Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu – Interaktívny workshop 1on1

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2022

Hodina:

9:30-11:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

89EUR

Aktuálne:

Áno

Porozumieť reči tela a pochopiť ako a prečo naše telo reaguje na určité podnety bez nášho vedomia, je dôležité v rôznych oblastiach. Pomocou nášho tréningu budete schopný rozpoznať to, čo pred Vami doteraz zostávalo skryté.

Tvorivý prístup k problémom 1on1 koučing

Školiteľ:

Ing. Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2022

Hodina:

12:30 - 14:00

Miesto:

ONLINE - VIRTUAL LEARNING SOLUTION

Cena:

119 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Kreatívne metódy riešenia problémov!

RIADENIE TÍMOV k vyššiemu výkonu

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2022

Hodina:

12:30 - 15:30

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

12/12/2022

Hodina:

13:00-15:00

Miesto:

Online

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram