Aktuálne kurzy

08/11/2017 resp. 9/11/2017
22/11/2017
06/12/2017
inviduálne na objednávku
podľa dohody
podľa dohody
podľa dohody

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

08/11/2017 resp. 9/11/2017

Hodina:

09.00 - 16.00

Miesto:

Masaryčky Business Center Legionárska 3735/5 Blok B, 4. poschodie

Cena:

179 EUR bez DPH

Aktuálne:

Áno

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Majster strávi viac ako polovicu svojho pracovného času komunikáciou. Komunikácia spája manažéra s podriadenými na ceste k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zároveň predstavuje výmenu informácií, pri ktorej ide o vzájomné pochopenie a porozumenie. Komunikovanie je „vystrelenie informácie a zasiahnutie cieľa“ (Sedlák). Ovládnite umenie trafiť do cieľa! Naučíme Vás, ako efektívne motivovať, chváliť i karhať zamestnancov.

Čo vám workshop/tréning „Majster vo výrobe“ prinesie?
– podstata motivácie
– motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť na jednotku s hviezdičkou
– talent based leadership
– zoznam osobných preferencií
– motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
– chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
– moc a sila pochvaly
– každý z nás si váži inú formu ocenenia
– menej je niekedy viac… a niekedy ešte viacNeváhajte a prihláste sa!


Spoločnosť *

Meno *

Priezvisko *

Váš email *

Vaše telefónne číslo *

Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

Vaša správa

* Povinné údaje
Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone