Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

Školenie: Majster vo výrobe – Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

12/12/2022

Hodina:

13:00-15:00

Miesto:

Online

Cena:

89 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Majster strávi viac ako polovicu svojho pracovného času komunikáciou. Komunikácia spája manažéra s podriadenými na ceste k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zároveň predstavuje výmenu informácií, pri ktorej ide o vzájomné pochopenie a porozumenie. Komunikovanie je „vystrelenie informácie a zasiahnutie cieľa“ (Sedlák). Ovládnite umenie trafiť do cieľa! Naučíme Vás, ako efektívne motivovať, chváliť i karhať zamestnancov.

Čo vám workshop/tréning „Majster vo výrobe“ prinesie?
– podstata motivácie
– motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť na jednotku s hviezdičkou
– talent based leadership
– zoznam osobných preferencií
– motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
– chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
– moc a sila pochvaly
– každý z nás si váži inú formu ocenenia
– menej je niekedy viac… a niekedy ešte viac

Forma ako bude tréning prebiehať?

Vytvorili sme interaktívny tréningový program Virtual Training System, ktorý je prispôsobený on-line prostrediu. Tento typ vzdelávania sa nám osvedčil pri individuálnom tréningu resp. v menšej skupine ideálne 4-12 účastníkov. Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to, aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, role plays,  moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe).
· Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. 
· Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. 
· Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Lektor Dušan Straňák sa opiera o množstvo skúseností v vedenia a riadenia ľudí, takže na školení sa dozviete veľmi veľa praktických tipov. Za posledných 10 rokov naše školenie absolvovalo už viac ako 2500 účastníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu čo nám umožňuje naše školenie neustále vylepšovať.

Odporúčame na tento kurz nadviazať individuálnym koučingom, aby bol prenos do praxe čo najlepší.

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

 • Kurz je možné obsahom aj zameraním upraviť pre firemných zákazníkov podľa potreby. (4-12 účastníkov)
 • Termín školenia je možno individuálne dohodnúť.
 • Forma e-learningu:interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: MS Teams, Webex (resp. podľa potrieb a preferencií zákazníka)
 • +účastníci zároveň získajú on-line prístup k školiacim materiálom

+Individuálna konzultácia po skončení tréningu (odporúčame pre zabezpečenie lepšieho prenosu do praxe)Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram