Aktuálne kurzy

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
12/12/2022

RIADENIE TÍMOV k vyššiemu výkonu

Školiteľ:

Dušan Straňák

Dátum:

06/12/2022

Hodina:

12:30 - 15:30

Miesto:

ONLINE

Cena:

149 EUR bez DPH

Aktuálne:

-

Praktický návod, ako efektívne reagovať
na dramatické zmeny okolo nás?
V časoch dramatických zmien potrebujeme nové nástroje a zručnosti
ako tieto zmeny zvládnuť. Zmeny, okolo nás sú čoraz rýchlejšie,
dramatickejšie a ťažšie predpovedateľné.
Manažéri sú vyčerpaní z neustálej snahy reagovať na zmeny okolo
seba. Na jednej strane nevedia ako efektívne reagovať na zmeny a na
strane druhej ich produktivita a výsledky sú čoraz horšie.
Program „ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás“ sa
opiera o výskumy a štúdie behavioralnej psychológie a neurovedy.
Ciele programu
Poskytnúť informácie, nástroje a zručnosti, aby ste sa stali
efektívnejšími v neustále sa meniacich podmienkach
• Pomôcť ušetriť manažérom a špecialistom 2 až 3 hodiny
denne a zvýšiť našu produktivitu a merateľné výsledky.
• Výrazne zlepšiť efektivitu práce a zlepšiť využívanie zdrojov

Cieľová skupina:  Manažéri, tím-lídri, vedúci pracovníci

Obsahová náplň:

 • Ako efektívne komunikovať a spolupracovať  v neustále meniacom sa svete?
 • Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo od člena tímu
 • Ako viesť a riadiť  tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia
 • Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí, výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov
 • Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme
 • Charakteristika a úloha vedúceho tímu
 • Využitie potenciálu tímu a jeho rozvoj
 • Správanie v stresových situáciách
 • Proaktívna komunikácia s nadriadenými
 • Ako efektívne komunikovať s kolegami a podriadenými
 • Aké sú hlavné prekážky hierarchickej komunikácie a ako ich prekonávať
 • Ako presvedčiť nadriadeného a ako ho efektívne informovať
 • Ako nadriadenému poskytnúť spätnú väzbu
 • Plán na úspešnú zmenu

V prípade, že by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch, či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov, poprípade školenie obsahovo prispôsobiť, kontaktujte prosím priamo lektora:

Dušan Straňák, 0911 895 440,  dusan@balanced.sk

Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.Neváhajte a prihláste sa!


  Spoločnosť *

  MenoYour Name *

  Priezvisko *

  Váš email *

  Vaše telefónne číslo*

  Môžete sa prihlásiť, alebo si vyžiadať ďalšie informácie
  Záväzne sa prihlasujem na kurz / tréning / konferenciuMám záujem o bližšie informácie o kurze / tréningu/konferencii.

  Vaša správa

  * Povinné údaje
  Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby max. dva dni po školení. V prípade, že sa účastníci, ktorých Objednávateľ registroval záväzne e-mailom alebo cez stránku www.bhr.sk, odhlásia zo školenia 5 pracovných dní pred školením, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. V prípade odhlásenia sa alebo neúčastí na školení po záväznom prihlásení, bude Objednávateľovi fakturovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram