Archív stránky

GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v októbri

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách: Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Zamestnanosť opäť zrýchlila. Rast mzdy stále na vysokej dynamike. Zamestnanosť vo vybraných odvetviach súkromného sektora opätovne zrýchlila svoj rast. Po očistení o vplyvy výrazných zlomov dynamika dosiahla 2,2 %. Výrazne rast zamestnanosti podporili aj obchodné činnosti, ktoré...
Uverejnené v GO HR Prognózy

GO HR Prognózy alebo čo nás čaká ešte v septembri

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách: Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Na prelome augusta a septembra zamestnanosť mierne spomalila dynamiku rastu a mzda dosiahla nové pokrízové maximum. Po spomalení v júli došlo k opätovnému zrýchleniu tempa rastu priemernej mzdy za vybrané odvetvia (zo 6,5 % v júni na...
Uverejnené v GO HR Prognózy

GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v auguste

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách: Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Na prelome júla a augusta zamestnanosť stagnuje na 6,7% a drží sa na tomto čísle už tretí mesiac. Zaznamenali sme však klesajúci počet záujemcov o prácu, na základe znižujúceho sa počtu umiestnených zamestnancov na pozície. Počet nezamestnaných...
Uverejnené v GO HR Prognózy

GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v júli

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách: Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Na prelome polovice roka zamestnanosť pokračuje vo svojom raste, ale s miernym spomalením. Mzdy potiahol priemysel aj verejný sektor. Zamestnanosť mierne spomalila, ale naďalej si udržiava pomerne silné tempo rastu (medziročne o 2,1 %). Jej rast bol...
Uverejnené v GO HR Prognózy

GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v júni

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách: Zvýšenie príspevku na dochádzku Platnosť 1.6.2018, číslo zákona/novely 5/2004 Od 1.6 sa zvýšia príspevky na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android   Vyhláška upravujúca preddavky...
Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram