Obchodné zručnosti

Strategický manažment

Sebariadenie

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Archív stránky

Zastaví spomalenie ekonomického cyklu rekordný rast miezd?

Mzdy v 2. štvrťroku akcelerovali. Štatistický úrad zverejnil najvyššie pokrízové čísla medziročného rastu priemernej mzdy o 9,7 % (1101 EUR vs. 1013 EUR v 2018) k čomu však prispel najmä verejný sektor. Zrýchlilo sa však i tempo rastu miezd v súkromnom sektore (5,5 % priemyselná výroba na 1150 EUR resp. 6,0 % za priemysel ako celok), čo do veľkej miery spôsobili legislatívne zmeny (výhodnejšie daňovo-odvodové podmienky v prípade trinástych...
Uverejnené v GO HR Prognózy

GO HR Prognózy na september

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v septembri najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite, aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky. Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Podľa nbs.sk zamestnanosť spomalila dynamiku rastu v porovnaní s minulým mesiacom aj štvrťrokom. Mzda v júli korigovala jej pomalý rast z predchádzajúceho mesiaca, ale oproti priemeru druhého štvrťroka naznačila spomalenie trendu. Zamestnanosť vo vybraných...
Uverejnené v Články, GO HR Prognózy, O ľuďoch a biznise

GO HR Prognózy na august

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v auguste najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite, aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky. Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Podľa nbs.sk si zamestnanosť v druhom štvrťroku  viac – menej zachovala dynamiku rastu z predchádzajúceho obdobia. Dynamika v priemysle a obchode spomalila, na druhej strane stavebníctvo a služby zrýchlili svoj rast.  Mzda za vybrané...
Uverejnené v Články, GO HR Prognózy, O ľuďoch a biznise

GO HR Prognózy na júl

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v júli najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky. Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Podľa nbs.sk zamestnanosť v máji spomalila dynamiku rastu na 2,7 %. Priemerná mzda zrýchlila tempo rastu na 9,3 % a dostala sa tak nad priemer predchádzajúceho štvrťroka. V jej vývoji sa naplno prejavili dodatočné...
Uverejnené v Články, GO HR Prognózy

GO HR Prognózy na jún

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v júni najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky. Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach Podľa nbs.sk zamestnanosť v apríli nezmenila dynamiku rastu, vzrástla o 2,9 % a zachovala si svoje tempo rastu. Stavebníctvo dosiahlo historické maximum nad 10% a priemysel pomaly stagnuje. Mzda vyletela opätovne nahor. Priemerná mzda...
Uverejnené v Články, GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram