HR GO PROGNÓZY alebo čo nás čaká v marci?

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Priemerná mzda porastie

Rast priemernej mzdy za vybrané odvetvia v januári  sa výrazne zrýchlil a dosiahol medziročne 7,3 %; čím plne kompenzoval slabšiu dynamiku z decembra minulého roka. Zrýchlenie bolo zaznamenané vo všetkých hlavných odvetviach. V reálnom vyjadrení to predstavuje rast 4,8 %. V januári zamestnanosť nadviazala na pozitívny vývoj z predchádzajúceho roka a výrazne vzrástla o 5,0 % (medzi mesačne o 1,6 %).

zdroj: nbs.sk

Nové kategórie cudzincov, ktorých možno zamestnať bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely 05/2004 – Zákon o službách zamestnanosti

Novela zákona zavádza dve nové kategórie cudzincov (mimo EÚ), u ktorých sa na účel zamestnania nebude vyžadovať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo povolenie na zamestnanie. Ide o zamestnancov pôsobiacich na základe tzv. mobility (výskumníci, pedagógovia, študenti), ktorí:
a) dočasne pôsobia u zamestnávateľa a vykonávajú výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorých pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
b) pracujú celkovo maximálne 20 hodín týždenne (u všetkých zamestnávateľov) a zároveň sú študentmi vysokej školy.
Súčasne sa zavádza povinnosť zamestnávateľov písomne informovať do siedmich pracovných dní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnávania takéhoto štátneho príslušníka (a hlásiť treba aj rodinného príslušníka výskumníka).

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zúženie výnimky zamestnávať cudzincov bez potvrdení a povolení

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely 05/2004 – Zákon o službách zamestnanosti

Kým dnes môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka 3. krajiny najviac na dobu jedného roka na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní bez toho, aby sa od tohto zamestnávateľa vyžadovalo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie, po novom sa táto možnosť ruší.

Dôvodom je využívanie tejto možnosti na bežný výkon zamestnania štátneho príslušníka 3. krajiny u zamestnávateľa (najmä šičky, upratovači, montážni pracovníci, kontrolóri v strojárskej výrobe, atď.) a nie na účel, na ktorý bola ustanovená.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

13. a 14. plat bude daňovo a odovodovo zvýhodnený

Platnosť od 1.5.2018

Novela zákonníka práce zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne budú tieto platby oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur, pričom podmienkou je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat.
Oslobodenie od zdravotného poistenia nastane už v roku 2018, ostatné úľavy budú postupne zavedené v roku 2019 a 2020.

Zdroj: podnikajte.sk  

 

Vyššie príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkendy

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely: 311/2001

Novela zákona zavádza zvýšenie príplatkov:
1) za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na 40 % a u osôb vykonávajúcich rizikovú prácu 50%;
2) za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

Novela zavádza príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, pričom mzdové zvýhodnenie bude vo výške 50% v sobotu a 100 % v nedeľu (počítané zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu popri dosiahnutej mzde).

Vyššie uvedené mzdové zvýhodnenia sa budú týkať aj osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zákonník práce zavádza prechodné obdobie ( do 30. apríla 2019) v ktorom sú stanovené nižšie príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Plná sadzba príplatkov sa tak uplatní až od 1. 5. 2019.

Zdroj: podnikajte.sk

 

Zamestnávatelia budú povinní zverejňovať v inzerátoch minimálnu ponúkanú mzdu

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely: 311/2001

Novela zákona zavádza povinnosť zamestnávateľa uvádzať v ponuke práce výšku tzv. základnej zložky mzdy, tj. hrubú mzdu, a zároveň zakazuje uzatvoriť pracovnú zmluvu s odmenou nižšou ako bola uverejnená v ponuke. Zamestnávatelia samozrejme môžu zamestnancovi ponúknuť viac a poskytnúť mu iné benefity.

zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram