INTERCABLE SLOVAKIA, 250 nových pracovných miest a BALANCED HR je pri tom!

Nový závod v Kriváni prinesie najmä pre ľudí z banskobystrického kraja desiatky nových rôznorodých pracovných príležitostí s vyššou pridanou hodnotou.

INTERCABLE SLOVAKIA vyrába vysokonapäťové zbernice a aktuálne prináša ako prvá na Slovensko a do strednej Európy túto progresívnu technológiu a dlhoročné know-how v tejto oblasti. Závod bude obsluhovať zákazníkov v oblasti elektromobility a ponúkať riešenia pre prototypovú, predsériovú a sériovú výrobu.

Zbernica

Balanced HR je partnerom spoločnosti Intercable vo fáze etablovania sa na Slovensku, už od momentu rozhodovania sa o budúcom umiestnení závodu, a to v medzinárodnej konkurencii iných potenciálnych lokalít. Popri relevantných informáciách o trhu práce, cene pracovnej sily a jej disponibilite, ktoré sme na mieru pre klienta pripravili, objektívne zavážili v prospech lokality v blízkosti obce Kriváň aj vynikajúce dopravné spojenie a blízkosť Twin City Viedeň, ktorá je vzdialená len 240 km.

 

Zárukou úspešného rozbehu a následnej expanzie závodu je dostatok kvalifikovaných pracovníkov v administratíve, výrobe, technickej oblasti a manažmente, schopných komunikovať v medzinárodnom prostredí a skúsených z auto brandže. Intercable nás poverili zadaním v segmente produktového manažmentu, logistiky, kvality a inžinieringu. Kolega Dominik Chmara tiež aktuálne obsadzuje pozíciu Manažéra kvality, kľúčovej pozície v procese migrácie a implementácie pracovných postupov a výrobných procesov. Budúci zamestnanci na manažérskych pozíciách určite privítajú koncoročnú odmenu vo výške 100% mesačného platu a benefit v podobe firemného auta. Veríme, že tento projekt umožní aj kvalifikovaným odborníkom, Slovákom pracujúcim v zahraničí – technikom, konštruktérom či inžinierom na návrat na Slovensko, do regiónu, hladného po podobných unikátnych príležitostiach.

Priestor na uplatnenie, sebarealizáciu a načerpanie jedinečných skúseností prácou priamo na projektoch si popri skúsených špecialistoch nájdu i mladé technické talenty a inžinieri z blízkych škôl a univerzít. Celkovo tak tento projekt pomôže hospodársky, ekonomicky ale aj sociálne celému priľahlému regiónu.

Autor: Martin Marek, managing partner BHR

Uverejnené v O ľuďoch a biznise
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram