Meno *
Priezvisko *
Email *
Tel.
Nahrať svoje CV *
Ochrana osobných Údajov * Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Balanced HR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, v rozsahu životopisu na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť od 25. 5. 2018. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretím osobám – spoločnostiam ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Tento súhlas je udelený na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@balanced-hr.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Oboznámil (a) som sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
Poznámka
Príloha
 

Vyhľadávanie

Nové miesta

Technik lakovacieho procesu - Banská Bystrica

Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom
POSLAŤ CV

Claim Leader for Quality Department / automotive and OEM

Trenčiansky kraj
POSLAŤ CV

Lekár - Neurológ

Banskobystrický kraj
POSLAŤ CV

International Sales Manager - CR, SR and Balkan

Bratislavský kraj, Slovenská republika, Zahraničie - ostatné
POSLAŤ CV

Výrobný riaditeľ (strojárstvo) - Trenčín

Trenčiansky kraj, Trenčín
POSLAŤ CV