Meno *
Priezvisko *
Email *
Tel.
Nahrať svoje CV *
Ochrana osobných údajov * Súhlasím s poskytnutím údajov zo svojho životopisu a dokladov preukazujúcich vzdelanie obsahujúcich osobné údaje. Dávam svoj súhlas k tomu, aby spoločnosť BALANCED HR s.r.o., sídlom: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 078 171 spracovávala moje osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a poskytovala ich tretím osobám – záujemcom o pracovníkov (zamestnancov) na voľné pracovné miesta na účely sprostredkovania zamestnania a zaradila moje osobné údaje do databázy ľudských zdrojov pre potencionálnych záujemcov o pracovníkov na špecifikované funkcie. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a to 3 roky od dňa jeho udelenia. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.
Poznámka
Príloha
 

Vyhľadávanie

Nové miesta

SEO Špecialista

Bratislava
POSLAŤ CV

Procesný inžinier - okres Komárno

Nitriansky kraj, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky
POSLAŤ CV

Interný audítor kvality - okres Komárno

Nitriansky kraj, Komárno, Nové Zámky
POSLAŤ CV

Accounting Specialist

Bratislava
POSLAŤ CV

Záhradný Majster

Trenčiansky kraj, Trenčín
POSLAŤ CV