Balanced HR s.r.o.
Mlynské nivy 48
mestská časť Ružinov
821 09 Bratislava
info@balanced-hr.com

Martin Marek: +421 (0)948 687 374
Anton Špaček: +421 (0)948 705 669
Rastislav Krivý: +421 (0)915 065 243

Kontak pre vzdelávanie
Dušan Straňák: +421 (0)911 895 440, dusan@balanced.sk

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram