Mesačne absolvujeme stovky hĺbkových interview. Venujeme pozornosť každej maličkosti, aby sme si boli istí, že našim klientom prinášame tých najlepších kandidátov. 100% Interviewed Applicants je služba, kde si jednoducho a pohodlne vyberiete vhodného kandidáta. Kvalitného, motivovaného, nakloneného k zmene,…


Platobné podmienky 100% Interviewed Applicants


GARANCIA
V  trvaní 3 mesiace formou refundácia odmeny pokiaľ dôjde k  skončeniu pracovného pomeru medzi kandidátom a klientom počas plynutia garančnej lehoty
  • v  1. mesiaci – 70% z  výšky odmeny
  • v  2. mesiaci – 50% z  výšky odmeny
  • v 3. mesiaci – 30% z  výšky odmeny


TERMÍN SPLATNOSTI
Faktúra je vystavená dňom nástupu uchádzača do zamestnania k  odberateľovi. Splatnosť faktúry je 10 dní.


100% Interviewed Applicants is a special service of BALANCED HR, s.r.o.