HR & Payroll Services

Balanced HR zastrešuje komplexné služby spracovania mzdovej a HR agendy. Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti máte k dispozícií elegantné riešenie pod jednou strechou, ktoré Vám umožňuje sústrediť sa na podstatu činnosti Vašej spoločnosti.
Proces outsourcingu mzdovej agendy je definovaný v nasledovných bodoch

Zber dát

Nastavenie toku všetkých potrebných dokumentov a informácií medzi klientom a Balanced HR
Zber dát, informácií a podkladov potrebných k presnej kalkulácii miezd
Spracovanie, schvaľovanie a výmena informácií o dochádzke zamestnancov

Aktivity na mesačnej báze

Zapracovanie zmien v pracovných zmluvách
Výpočet miezd a odvodov zamestnancov
Výpočet príspevkov na dovolenky
Výpočet nemocenskej dovolenky
Výpočet bonusov, mzdových výhod, nefinančných benefitov a sociálnych príspevkov
Príprava mzdových výkazov a výplatných pások

Aktivity nad rámec mesačných aktivít

Príprava nadštandardných mzdových výkazov a reportov
Zastupovanie klienta pri komunikácii s príslušnými autoritami (SaZP, DÚ, Úrad práce)
Hotline pre zamestnancov a HR
Zdieľaný prístup do mzdového SW – read only
Spracovanie agendy stravných lístkov
Pracovnoprávne a daňové poradenstvo
Realizácia platieb miezd a odvodov

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram