Outplacement

Schéma Outplacement zastrešuje komplexnú podporu a riešenia pri organizačných zmenách, ktoré vedú ku znižovaniu počtu zamestnancov.

Pridanou hodnotou asistencie Balanced HR je najmä zachovanie dobrého mena spoločnosti (interne aj externe), udržanie a motivácia zamestnancov spoločnosti v priebehu prepúšťania a udržanie kľúčových zamestnancov spoločnosti.

Program Outplacement zahŕňa najmä:

  • vypracovanie stratégie uvoľňovania zamestnancov
  • prípravu harmonogramu a akčného plánu
  • prípravu a vyškolenie vedúcich pracovníkov pre samotnú realizáciu outplacementu
  • školenie a podporu odchádzajúcim zamestnancom pri hľadaní uplatnenia sa na pracovnom trhu
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram