Recruitment

Náborové služby spoločnosti Balanced HR sú jedným zo základných produktov slúžiacim na vyhľadávanie a výber vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií, od asistentských miest cez pozície špecialistov až po nižší a stredný management.

Projekt obsadzovania pracovného miesta prebieha v nasledovných fázach:

1. Definícia zadania

2. Vyhľadávanie a oslovovanie kandidátov

3. Výber zamestnanca

Definícia zadania na nábor zamestnanca

Pre úspešné obsadenie akejkoľvek pozície je nutné detailne porozumieť zadaniu klienta. V tomto kroku zodpovedný konzultant definuje spolu s predstaviteľmi klienta profil pozície s prihliadnutím na všetky technické i osobnostné detaily obsadzovanej pozície. Dôležité je taktiež porozumieť činnosti spoločnosti v lokálnej i medzinárodnej štruktúre, poznať jej kultúru a štruktúru tak, aby bol konzultant zodpovedný za projekt schopný v maximálnej možnej miere zodpovedať otázky kandidátov na predmetnú pozíciu. Tento krok si vyžaduje zainteresovanie predstaviteľov klienta v rozsahu osobných alebo telefonických konzultácii a odovzdania podkladov pre zahájenie projektu.

Vyhľadávanie a oslovovanie kandidátov

Pri každom zadaní vyhľadávania a výberu je potrebné uskutočniť množstvo kontaktov, niekedy až stovky pre obsadenie jedinej pozície. V závere procesu sa toto číslo zredukuje na 3 až 6 kandidátov pre obsadzované pracovné miesto.

Pre každý projekt je vypracovaný podrobný plán vyhľadávania a výberu, ktorý je definovaný tak, aby čo najefektívnejším spôsobom lokalizoval a adekvátnym spôsobom oslovil profesionálov, ktorých potrebujete.

Pri vyhľadávaní kandidátov na každú pracovnú pozíciu využívame kombináciu vhodných prostriedkov a zdrojov, ktoré garantujú kontakt s vhodnými a kvalifikovanými kandidátmi na Vaše voľné pracovné miesta. Počiatočná investícia do množstva prvotných kontaktov je z hľadiska úspešnej realizácie projektu nevyhnutná, aby sme Vám v závere procesu boli schopní prezentovať iba najlepších kandidátov, ktorých pracovný trh ponúka.

CorporateSourcing

 • databáza spoločností

TalentPool

 • databáza kandidátov

InternetSearch

 • firmené stránky Balanced HR
 • sociálne siete
 • pracovné portály

Priameoslovovanie

 • aktívne vyhľadávacie techniky

FieldSearch

 • semináre
 • výstavy
 • konferencie
 • spoločenské akcie
 • job fairs

Históriazadaní

 • kontakty z obsadzovania podobných zadaní v minulosti

NetworkAdministration

 • hromadná korešpondencia
 • správa osobných kontaktov
 • správa kontaktov sociálnych sietí

Inzercia

 • pracovné portály
 • stránka Balanced HR
 • sociálne siete
 • print

Výber zamestnanca

Počas predchádzajúcich krokov identifikujeme a kontaktujeme množstvo kandidátov, ktorých zaradíme do výberového procesu definovaného v nasledujúcej schéme.

Porovnávacia selekcia a aktualizácia CV

 • porovnanie životopisov a ich aktualizácia
 • zúženie počtu kandidátov pre daľší proces telefonickej selekcie

Telefonickáselekcia

 • detailné overovanie základných kritérií, motivácie kandidátov a základných osobnostných predpokladov
 • vhodných kandidátov pozývame na osobný pohovor

Osobnýpohovor

 • hĺbkové interview zamerané na detailné zmapovanie technických i osobnostných predpokladov, motivácie kandidáta a jeho očakávaní
 • prípadné zaradnie testovania kandidáta alebo AC
 • predstavenie 2 až 5 kandidátov klientovi

Osobnýpohovoru klienta

 • spätná väzba na kandidátov
 • prípadná korekcia profilu
 • koordinácia nasledovných krokov medzi klientom a kandidátom
 • obsadenie pozície
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram