Prečo by ste mali pracovať na Slovensku?

Za posledných 15 rokov klesol počet obyvateľov Slovenska o 300 tisíc. Dôvodom bol odchod do zahraničia a získaniu práce s lepšími podmienkami ako doma. Pozreli sme sa preto na to, aké výhody má naopak rozhodnutie ostať na Slovensku.

Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP), až 59,1 % Slovákov pracuje v inej, než vo svojej krajine kvôli lepšiemu platu a presne toľko z nich tiež uvádza, že naspäť by sa vrátili kvôli rodine alebo zvýšeniu mzdy (39,4%). Vadí im aj terajšia situácia, nedostatok prosperity a poriadku na Slovensku či aktuálna politická situácia.

 

križovatka plná áut

práca na Slovensku

Prieskum IFP ďalej poukazuje na skutočnosť, že z mladých, najčastejšie odchádzajú absolventi lekárskych a technických fakúlt. Dôsledky sú badateľné už dnes.  Sme pravidelne informovaní o nedostatku lekárov v našich mestách a dopyt po technicky kvalifikovaných je vysoký. Netýka sa to však len týchto dvoch skupín. Chýbajú aj remeselníci či absolventi priemysloviek a tí, ktorí vedia pracovať s novými médiami. A to je práve jeden z faktorov, ktorý hrá v prospech toho, prečo by ste mali ostať pracovať na Slovensku – možností zamestnať sa je stále viac. Príležitosti pribúdajú a hlavne na západnom Slovensku si už často ako budúci zamestnanec môžete klásť podmienky. Firmy vedia, aký dlhý a finančne náročný je proces obsadzovania voľného pracovného miesta a tak nemusia mať problém s tým, aby vám vyhoveli. V Trenčianskom kraji bola miera evidovanej nezamestnanosti za apríl 2017 len 4,57 %. To znamená, že aj u nás si už uchádzač o zamestnanie môže vyberať. Pracovný trh sa dostal do bodu kedy môže kvalifikovaný uchádzač získať vyššiu pozíciu ľahšie ako v zahraničí, kde sa na obdobnú pozíciu dostávajú ľudia až vekom alebo skúsenosťami.

 

žena stojí na balkóne a nasáva energiu zo slnka

práca na slovensku

Ďalším dôležitým aspektom, prečo ostať sú nižšie životné náklady. Bratislava je síce jedno z najdrahších miest Európy, ale napríklad v Slovákmi obľúbených krajinách ako Švajčiarsko a niektoré časti Rakúska, Nemecka či Veľkej Británie, sa celkovo žije drahšie. Nezanedbateľná je aj blízkosť rodiny. Slováci kladú rodinu vo svojom hodnotovom rebríčku stále vysoko a tak nečudo, že im záleží na ich blízkosti, čo je ďalší z faktorov ktoré nahrávajú budovaniu kariéry na Slovensku. O to, že zo Slovenska odchádza priemerne tretina každého populačného ročníka, sa už zaujíma aj štát. Študujúcim v zahraničí už napríklad ponúka štipendium , ktoré pokryje náklady na ich štúdium mimo domova. Podmienkou je odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe našej krajiny.

 

 

Zdroj: Pexels.com

Uverejnené v Personálna stratégia & Kariéra, Pracovný trh
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram