PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

Platový prieskum odmeňovania zamestnancov BALANCED HR je účinný nástroj aktívneho zisťovania komplexného alebo jednotlivých atribútov systému odmeňovania a sociálnych programov cieľových spoločností podľa detailného zadania klienta, v požadovanej štruktúre, obsahu a rozsahu vzoriek.

Termín realizácie: September 2019 – November 2019

Výhody použitia tejto metódy:

  • proces získavania dát prebieha presne v zmysle zadania – popis práce predmetnej pracovnej pozície
  • v zadefinovanom regióne, alebo trhovom segmente
  • podľa veľkosti spoločnosti, špecifík činnosti, sektora, konkurenčnej pozície na trhu práce
  • aktuálnosť dát – prieskum sa realizuje v čase zadania zákazky

Prieskum odmeňovania zamestnancov sme realizovali priamym zisťovaním dát.

Výstupom je analýza odmeňovania na pracovných pozíciách::

Operátor Kvalifikovaný, Údržbár, CNC Frézar, CNC Nastavovač, Kontrolór Kvality, Vodič VZV, Nástrojár, Zvárač, Montážnik, Majster Výroby, Vedúci Výroby, Procesný Inžinier, Inžinier Kvality, Technológ, Plánovač Výroby, BOZP Technik, Nákupca, Logistik, Účtovník, Mzdový Účtovník, Projektový Inžinier, Výrobný Manažér, Manažér Ľudských Zdrojov, Manažér Kvality, Finančný Manažér, Manažér Logistiky

Vzor výstupu, nájdete tu vo formáte pdf: Balanced-HR-Prieskum-odmenovania

Uverejnené v Pracovný trh
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram