Proces riešenia problémov – PSP

  • Praktický tréning, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu od operatívnych zamestnancov po úroveň stredného riadenia vo výrobe alebo službách.
  • Tréning je zameraný na riešenie prípadových štúdií formou štandardizovaných metód (Brainstorming, Filtračné kritéria, Gantt, Ishikawa, Matica priorít, Paretto) ktoré si účastníci prakticky osvoja spôsobom koučingu v úlohách pri riadení alebo vedení tímu.
  • Po absolvovaní aktivity sú účastníci pripravení riešiť problémy vyskytujúce sa pri riadení projektov, zadaných úloh, alebo vyskytujúcich sa problémov v pracovnej činnosti, stanovovať

Na požiadanie je možné vypracovať individuálne profily účastníkov podložené výsledkami pri riešení úloh s potenciálnymi silnými alebo slabými stránkami účastníkov, definovať a navrhnúť opatrenia, alebo zlepšenia, potenciál manažérskych zručností alebo vedenia tímu u každého jednotlivca, potenciál pri samostatnom riešení úloh v time manažmente, stress manažmente alebo projektovom manažmente.

psp_sk

Kontaktujte nás: matus.kocian@balanced-hr.com

Uverejnené v Výskumy a trendy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram