Na tejto stránke môžete hlasovať za najzaujímavejšie foto od našich čitateľov GO HR Coffeezinu.

Kliknite na fotku, ktorá sa vám páči, vyplňte údaje a zahlasujte. Hlasovanie potrvá do 4.9.2018

Alebo sa zapojte do súťaže aj vy! Viac o letnej súťaži s GO HR COFFEEZINE

  • Foto 6
  • Foto 5
  • Foto 4
  • Foto 3
  • Foto 2
  • Foto 1

  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Balanced HR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, v rozsahu životopisu na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť od 25. 5. 2018. Tento súhlas je udelený na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@balanced-hr.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Oboznámil (a) som sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

  Share on LinkedIn
  Share on Facebook
  Email this to someone
  instagram