VZDELÁVANIE

EXCELENTNÁ KOMUNIKÁCIA

„Klebetný je ten, kto s vami hovorí o iných ľuďoch. Nudný je ten, kto vám rozpráva o sebe. Majster komunikácie je ten, kto s vami hovorí o vás.“
William King (britský spisovateľ)

Rôzne štúdie ukazujú, že schopnosť otvorene a úprimne komunikovať so svojimi kolegami, šéfom a podriadenými je pre nás životne dôležitá. Dobrá atmosféra a nálada na pracovisku má priamy vplyv na výsledky, fluktuáciu a spokojnosť zamestnancov. V práci priemerne strávime až 10-11 rokov z nášho života (18-65 rokov, 40 hodín týždenne). Ak zlepšíme komunikáciu, často sa veľmi rýchlo zlepšia aj vzťahy, atmosféra a tým pádom aj kvalita nášho života a naša spokojnosť okamžite stúpne. Platí tiež priama úmera, že ak stúpne naša spokojnosť – stúpne aj naša výkonnosť. Preto úspešné firmy investujú do vzdelávania práve v oblasti komunikácie a medziľudských vzťahov.

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • naučíte sa jasne, stručne a výstižne vyjadrovať
 • lepšie spoznáte sami seba, odhalíte svoje slabé a silné stránky v komunikácii
 • dozviete sa, ako využívať reč tela
 • zistíte, ako ľahko a rýchlo nenásilne presviedčať
 • zdokonalíte sa v diskusiách a komplikovaných rozhovoroch
 • poskytneme vám rady, ako neustále zlepšovať svoje komunikačné zručnosti
 • predvedieme vám, ako sa lepšie vyjadrovať a budiť profesionálnejší dojem
 • poradíme vám, ako zvládať problematické rozhovory
 • informujeme vás, ako sa vyhýbať najčastejším chybám v komunikácii
 • precvičíte si svoje schopnosti počúvať, klásť otázky, argumentovať…
 • vytvoríte si vlastný sebazdokonaľovací program

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • pre všetkých, ktorí denne komunikujú so svojím okolím
 • pre všetkých, ktorí chápu, akú moc má správna a efektívna komunikácia
 • pre všetkých, ktorí chcú byť rovnako zdatní v komunikácii, ako svetoví prezentátori
 • pre všetkých, pre ktorých je základným pracovným nástrojom práve komunikácia
 • pre pracovníkov call centier, help deskov a informačných liniek

Program workshopu/tréningu:

Ako ma vnímajú moji kolegovia?

 • pozitívne a negatívne náležitosti komunikácie
 • vaše silné a slabé stránky v komunikácii
 • koľko rečí vieš, toľko krát si človekom
 • správne dýchanie pri rozprávaní
 • kúzelné slovíčka
 • mocná reč tela
 • nejde o slová, ide o formu alebo paraverbálna stránka komunikácie

Chyby a bariéry efektívnej komunikácie a ako ich eliminovať – prečo ľudí počúvať

 • komunikačný ostych a čo s ním
 • etiketa v rozhovore
 • tajomstvá netikety
 • mobil môj každodenný alebo ako zvládať telefonovanie na úrovni
 • profesionálna komunikácia

Konflikty a moje nastavenie

 • pátrajte po iritátoroch, vyhnete sa konfliktom
 • agresivita = trend doby
 • nastavujte zrkadlo
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram