VZDELÁVANIE

FINANCIE PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

„Vyvarujte sa nízkych nákladov. Aj malá diera môže potopiť veľkú loď.“
Benjamin Franklin

Aj vy si želáte, aby všetci vaši manažéri uvažovali makroekonomicky a nie ako sebeckí majitelia vlastného ihriska, ktorí sa starajú iba o svoj piesoček? Chcete, aby vedeli zohľadňovať všetky faktory v spoločnosti a brali ju ako celok? Aby chápali finančné toky a rozumeli finančnému jazyku Vašej spoločnosti? Aby boli uvedomelí vo finančných pojmoch, aj keď nepracujú na finančných pozíciách a nie sú členmi finančných oddelení? Chcete, aby si s týmito oddeleniami rozumeli a všetci uvažovali na rovnakej vlnovej dĺžke? Nechajte ich potom absolvovať našu simulovanú hru „Financie pre nefinančných manažérov“,  a tam sa všetko potrebné naučia!

Čo vám workshop/tréning prinesie?

  • – jednoduchým a prehľadným spôsobom zasvätíme nefinančných pracovníkov do tajov financií a ďalších zdrojov spoločnosti
  • – povedieme ich k vyššej efektivite práce
  • – všetci účastníci získajú solídne poznatky o tom, ako spoločnosť funguje ako celok
  • – účastníci budú po kurze schopní lepšie: komunikovať s ostatnými oddeleniami, interpretovať správy, kontrolovať náklady, štrukturovať obchod, redukovať prevádzkový kapitál, vedieť sa zamerať na najziskovejšie príležitosti….

Pre koho je workshop/tréning určený?

  • – CEO, manažéri, obchodníci, nákupcovia, marketing…
  • – všetci, ktorých rozhodnutia majú vplyv na chod organizácie

Program workshopu/tréningu:

  • Simulačná hra: formou riadenia vlastného podniku, určovania stratégií, nakupovania technológií, znižovania nákladov. Účastníci budú vidieť priame dopady ich rozhodnutí, ako funguje cash-flow a mnoho iných finančných pojmov a nástrojov, pomerových ukazovateľov, výsledovky a súvahy a to formou, ktorá ich zaujme a pomôže im pochopiť, ako to v ich spoločnosti všetko funguje.
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram