Komunikácia a tímová spolupráca

Interkultúrna komunikácia | Techniky tvorivej práce |Motivácia tímu | Motivácia a tímová spolupráca

Interkultúrna komunikácia

Obsah seminára:

Ktoré hlavné kvality musí mať pracovník zákazníckeho centra?
Ako ovplyvňujú interkultúrne rozdiely konanie interného a externého
zákazníka?
Aké typy otázok máme a ako ich najlepšie použiť?
Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
Ako sa prejavujú základné faktory určujúce správanie: vlastná kultúra, osobnosť a situácia?
Aké sú základné interkultúrne rozdiely medzi slovenským a nemeckým/
anglickým/korejským resp.iným prostredím?
Ako sa tieto rozdiely prejavujú v pracovnej (telefonickej) komunikácii?
Konkrétne príklady riešenia kritických situácií s nemeckými/ anglickými
kolegami v nemčine/angličtine.
Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
Ako zvládať námietky?

Techniky tvorivej práce

Obsah seminára:

Čo je to synektika?
Aký je Váš štýl riešenia problémov?
Aké typy rozhodovania väčšinou pri riešení
Problémov používame?
Aké kvality musí mať dobré riešenie problému?
Subjektívne a objektívne riziko.
Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov?

Motivácia tímu

Obsah seminára:

Ako zmeniť JA si myslím na MY si myslíme a vytvoriť tak úspešný
a motivovaný tím?
Ako motivovať tím?
Ako zvýšiť Váš vplyv v tíme?
Naučte sa čítať v ľuďoch ako v knihe – nielen motiváciu prezradí reč tela.
Ako sa dozvedieť pravdu o tom, čo si myslia ostatní?
Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše!

Motivácia a tímová spolupráca

Obsah seminára:

1. deň:
– Prípadová štúdia – Agentúra Eurosong
– 4 vývojové fázy práce tímu
– Hlavné úlohy vedúceho tímu v jednotlivých fázach
– Mŕtvy kôň
– Abilenský paradox
2. deň:
– Typológia osobnosti
– Prípadová štúdia – Stratení na Mesiaci
– Delegovanie
– Ktoré činnosti a komu ich delegovať

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram