VZDELÁVANIE

LEADERSHIP ALEBO AKÝ SOM JA VODCA?

„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Firma môže mať vynikajúce výrobky, efektívne systémy, dokonalých zákazníkov a výkonných zamestnancov, ale zdá sa, že bez dobrých vodcov jej budúcnosť nevyzerá ružovo.
Čo treba vedieť je to, že leadrom sa človek nerodí, ale sa ním stáva. Zdôraznenie si zaslúži poznámka, že každý človek môže byť leadrom, nezáleží totiž na vzdelaní či veku, ani na pohlaví či rase a už vôbec nie na šťastí či konexiách. Jediné, čo človek potrebuje, aby bol skutočným leadrom, je ochota učiť sa a pomáhať, byť pokorný k svojim úspechom. Ak chcete toto umenie zvládnuť a naučiť sa, ako si získať ľudí, ako byť obľúbený a zároveň rešpektovaný, ako mať autoritu a zároveň si urobiť kamarátov zo svojich podriadených, neváhajte a prihláste sa na naše školenie. Odhalíme vám všetky záhady úspešného leadershipu.

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
 • rozvinieme ich motivačné schopnosti
 • naučíme účastníkov, aby svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovali svoje hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou
 • ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
 • manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
 • naučíme ich, ako pomôcť kolegom lepšie uplatňovať ich potenciál, ako motivovať spoľahlivých pracovníkov, ktorí stratili ambície zlepšovať sa, ako byť mentorom, koučom a zároveň dosahovať výsledky, ako pracovať s kolegami, ktorí sa ocitli v zložitej situácii, ako objavovať a posilňovať radosť z práce…

 

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • manažéri, teamleadri, vedúci pracovníci, ktorí si myslia, že úlohou vedúceho pracovníka je pomáhať svojim podriadeným

Program workshopu/tréningu:

Leadership bez pretvárky

 • leadership: východiská a praktiky
 • orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie
 • inšpirácia z príbehov skutočných leadrov
 • tipy a triky úspešného leaderstva
 • chyby a omyly, ktorým sa vyvarovať
 • mentoring verzus koučing

Leader ako vodca, leader ako človek

 • osobnosť leadra
 • charakteristiky leadra (vodcu)
 • osobná motivácia
 • poslanie leadra
 • komunikácia manažéra
 • inovatívnosť a kreativita
 • motivácia 3. generácie
 • „On the job“ koučing okamžitý
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram