VZDELÁVANIE

Moderné metódy vedenia ľudí

„Vedenie ľudí je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce urobiť.”
Dwight Eisenhower

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
 • rozvinieme ich motivačné schopnosti
 • ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach
 • manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu
 • naučíme účastníkov riadiť svojich ľudí tak, že budú aj obľúbení aj rešpektovaní
 • ukážeme im, ako využiť moderné nástroje riadenia, ale nestať sa ich otrokom

 

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • manažéri, tím lídri, vedúci pracovníci, supervízori, nadriadení, riaditelia, majitelia firiem, všetci, ktorí vedú tím ľudí či majú na starosti podriadených

Výber z programu workshopu/tréningu:

 • voľba správneho manažérskeho štýlu
 • ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených
 • ako byť efektívnym vedúcim a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených
 • základy koučingu, kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému
 • umenie povedať „nie“
 • ako priznať svoj omyl podriadeným
 • ako efektívne komunikovať s podriadenými a ako ich aktívne počúvať
 • ako motivovať, malý kafetéria systém
 • ako správne podávať spätnú väzbu
 • pochvala a pokarhanie
 • kontrola a jej dopad
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram