VZDELÁVANIE

MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

 

„Ak chceš dosiahnuť trvalý úspech, musí motivácia, ktorá ťa ženie k tomuto cieľu, vychádzať zvnútra. Nezáleží na tom, kto si, kým si, ani ako si starý…”
P. J. Meyer (sociológ a profesor)

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Skúste narýchlo povedať tri spôsoby motivácie, ktoré môže manažér u svojich podriadených nasadiť. Že vám napadajú iba peniaze? To je potom naozaj nesprávna odpoveď.

Áno, peniaze sú potrebné, ale nie sú ani zďaleka tým najmocnejším hnacím motorom zamestnancov. Ak sa chcete dozvedieť, ako za málo peňazí dostať veľa muziky a spokojných zamestnancov k tomu, neváhajte a príďte na naše školenie.

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • stanete sa efektívnejšími v motivovaní svojich zamestnancov
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii
 • dozviete sa nové trendy v nefinančnej motivácii
 • zistíte, ako ľahko a rýchlo ľudí motivovať podľa ich osobnostného typu
 • pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora
 • zdokonalíte sa v motivačných procesoch
 • pomôžeme vám vo vašom PR o motivácii
 • poskytneme vám rady a triky, ako správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov
 • predvedieme vám, ako zapracovať aktuálne trendy do modelu odmeňovania a motivácie zamestnancov
 • odhalíme vám triky, ako predchádzať najčastejším chybám pri motivácii

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • pre majiteľov firiem, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, teamleaderov, HR manažérov, personalistov a tých, ktorí vedú, riadia a odmeňujú podriadených
 • pre všetkých špecialistov z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • pre interných hodnotiteľov pracovného výkonu
 • pre všetkých, ktorí chcú efektívne využívať všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii na motiváciu zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí chcú mať spokojných, šťastných a lojálnych zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí chcú vidieť, že peniaze nie sú pri motivácii ľudí rozhodujúce a že sa to dá aj bez nich

Program workshopu/tréningu:

 • podstata motivácie
 • motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť na jednotku s hviezdičkou
 • systém cafeteria ako novodobý trend v motivácii
 • zoznam osobných preferencií
 • motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
 • chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
 • moc a sila pochvaly
 • každý z nás si váži inú formu ocenenia
 • spravodlivosť a lojalita
 • nefinančné motivátory a ako ich nájsť a použiť v prostredí vašej spoločnosti
 • moderné motivačné programy
 • teambuildingy, firemné raňajky, family day, narodeniny, narodenie dieťaťa, bodovacie tabuľky, diplomy, súťaže
 • čo robia pre svojich ľudí najväčšie a najúspešnejšie spoločnosti
 • prieskumy spokojnosti a odmeňovania
 • menej je niekedy viac… a niekedy ešte viac
 • príťažlivé benefity
 • využívanie sociálneho fondu
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram