Obchodné zručnosti

Situačný štýl predaja | Vyjednávanie | Vyjednávanie na základe MBTI typológie | Komunikácia so zákazníkom | Telefonická komunikácia | Proaktívna komunikácia s klientom | Firstline | Predajné zručnosti

Situačný štýl predaja

Obsah seminára:

Aké sú základné situačné štýly predaja?
Dve základné kritériá pre zistenie motivácie klienta:
– Vzájomný vzťah.
– Znalosť produktu.
Prípadová štúdia: 4 základné prístupy v rokovaní s klientom.
Uplatnenie Situačného štýlu predaja na konkrétnych klientoch.
Osobný plán uplatnenia poznatkov.

Vyjednávanie

Obsah seminára:

Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní?
Ako najlepšie pripraviť dôležité vyjednávanie?
Stanovenie parametrov NAV, RAV, PAV pre vyjednávanie.
Akú stratégiu pri vyjednávaní zvoliť?
Pozičné a principiálne vyjednávanie.
Stanovenie Batny.
Aké sú hlavné fázy vyjednávania?
Ako presvedčiť cielenými argumentmi?
Ako asertívne zvládať kritické situácie vo vyjednávaní?
Ako reagovať na rôzne typy námietok?
Kedy a ako ukončiť vyjednávanie?
Aké základné pravidlá etikety je dobré pri vyjednávaní dodržať?

Vyjednávanie na základe MBTI typológie

Obsah seminára:

Obsah seminára: Prezentácia uplatnenia poznatkov.
Aké sú základy vyjednávania podľa metodológie MBTI?
Ako argumentovať na základe metodológie MBTI?
Ako využiť náš vyjednávací štýl?
Ako spoznať vyjednávací štýl druhej strany?
Individuálna konzultácia na základe typológie MBTI pre každého účastníka.
Plán osobného zlepšenia a uplatnenia poznatkov.

Komunikácia so zákazníkom

Obsah seminára:

Od čoho závisí konanie zákazníka?
Akých 5 hlavných kvalít očakávame od pracovníka v styku so zákazníkom?
Aké typy otázok máme a ako ich najlepšie použiť?
Ako uplatniť základné 4 pravidlá komunikácie v rozhovore so zákazníkom?
Ako vytvárať pozitívnu prizmu?
Ako efektívne počúvať?
Ako reagovať na námietky podľa metódy UNO?
Ako efektívne riešiť sťažnosti zákazníkov?
Ako pozitívne povedať zákazníkovi „nie“?
Ako asertívne zvládať konfliktné situácie?
Ako sa vyhnúť agresívnemu a submisívnemu konaniu?

Telefonická komunikácia

Obsah seminára:

Pravidlá efektívnej telefonickej komunikácie so zákazníkom.
Ako profesionálne začať a ukončiť telefonický rozhovor?
Ako prepájať telefonický rozhovor?
Ako efektívne počúvať a ukázať pochopenie a uznanie?
Aké sú zásady profesionálneho telefonického rozhovoru?
Dôležitosť prvých piatich sekúnd v rozhovore so zákazníkom.
Ako uplatniť 4 základné pravidlá komunikácie pri telefonickom rozhovore
so zákazníkom?

Proaktívna komunikácia s klientom

Obsah seminára:

Ako povedať klientovi „nie“ a vytvoriť tak obchodnú príležitosť?
Pochopenie vzťahu s klientom.
Ako sa naučiť identifikovať potreby klienta?
Ako profesionálne budovať vzťah s budúcim klientom?
Ako si vybudovať dôveru klienta?
Ako efektívne využiť techniku aktívneho počúvania?
Ako koučovať klienta smerom k čo najlepším výsledkom?
Sila ticha.
Ako priznať vlastný omyl?
Ako asertívne zvládať konfliktné situácie s klientom?

Firstline

Obsah seminára:

Zákazník na prvom mieste.
Veľvyslanec.
Doktor.
Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie
so zákazníkom?
Ako byť „Veľvyslanec“ vo firme?
Ako byť „Doktor“ vo firme?
Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám?
Ako presvedčiť zákazníka k nákupu Vášho produktu?
Typy komunikácie so zákazníkom.
Hodnota vysokej kvality v rámci spoločnosti.
Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/ sám sebou v každej situácii?

Predajné zručnosti

Obsah seminára:

Zvládanie námietok.
Ocenenie.
Ukončenie.
4 základné pravidlá komunikácie pri rokovaní s klientom.
Ako odmietnuť neakceptovateľnú požiadavku klienta?
Prezentovanie alternatívnych návrhov a motivácia klienta.
Ako reagovať na námietky?
Počúvanie do posledného slova.
Pozitívne preformulovanie.
Otázka alebo prezentácia návrhu.
Ako reagovať na sťažnosti?
Základná štruktúra zvládnutia sťažnosti.
Metóda osobnej angažovanosti.
Ako zvládať rokovanie so zložitým zákazníkom?
4 základné prístupy pri zvládaní konfliktov
4 základné metódy ukončenia rokovania.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram