Sebariadenie

Work life balance | Zvládanie konfliktov | Time managment IV. generácie | Stress management | Etiketa | Tréning kreativity

Work life balance

Obsah seminára:

Čo je to work-life balance?
Aké sú hlavné príčiny nerovnováhy work-life balance?
Aké sú prejavy syndrómu burn-out a ako ich zvládať?
Ako na tieto prejavy reagovať?
Ako predchádzať syndrómu burn-out formou prevencie?
Aké sú zásady Time managementu IV. generácie?
Ako tieto zásady prakticky uplatniť?
Pohybové poradenstvo a dietológia – individuálne poradenstvo.
Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik

Zvládanie konfliktov

Obsah seminára:

Čo je to konflikt?
Aké sú hlavné možné zdroje pracovných konfliktov?
Akých je 5 základných stratégií pri riešení konfliktu?
Ako tieto stratégie efektívne uplatniť?
Ako profesionálne riešiť námietky zákazníkov?
Ako vyriešiť sťažnosť metódou osobnej angažovanosti?
Ako predchádzať konfliktom metódou UNO?
Ako dávať asertívnu spätnú väzbu kolegom a podriadeným?
Ako odmietnuť neakceptovateľné požiadavky?
Ako riešiť konflikty na základe individuálnej typológie?

Time managment IV. generácie

Obsah seminára:

Ako riadiť čas podľa zásad Time manažmentu IV. generácie?
Ako stanovovať prioritné ciele – v práci aj v súkromí?
Riadenie podnikateľských zdrojov (ľudia, čas, peniaze, know-how)
na základe stanovených priorít.
Aké sú zásady plánovania na základe stanovených prioritných cieľov?
Ako efektívne využiť plánovacie nástroje a pomôcky?
Ako vybudovať užitočné návyky pre riadenie samého
seba?
Ako asertívne brániť svoj čas?
Ako povedať „nie“ kolegom, ktorí ohrozujú náš čas?
Ako efektívne spracovávať e-maily a poštu?
Ako efektívne telefonovať?
Ako vhodne delegovať?

1. deň:

– Čo je to čas?
– Hlavné priority – pomenovanie
– Analýza pracovného dňa
– Time management IV. Generácie
– Prekážky v riadení času
– Prípadová štúdia – Peter Rýchly

2. deň:

– Najprv zjedzte žabu
– Ako povedať nie
– Vyrušenia z práce – ako im predchádzať
– Práca s poštou
– Plánovanie času
– Prípadová štúdia – Vila na okraji mesta

Stress management

Obsah seminára:

Čo je to stres?
Ako jednať v stresových situáciách?
Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť?
Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu?
Ako na tieto prejavy reagovať?
Ako predchádzať stresu formou prevencie?
Ako sa vyhnúť stresovým situáciám na základe transakčnej analýzy?
Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?
Stresové vzorce v komunikácii.
Zlepšenie atmosféry na pracovisku.
Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik.

Etiketa

Obsah seminára:

Čo pre vás znamená etiketa?
Aký je pôvod etikety, histórie a dnešnej aplikácie?
Aké sú zásady pri zdravení, predstavovaní a podávaní ruky?
Aké sú zásady pri chôdzi na ulici, vstupovaní do reštaurácie,
chôdzi hore schodmi?
Ako sa chovať pri rôznych spoločenských a pracovných príležitostiach?
Aké sú zásady small talk?
Ako si pripíjať a ako preniesť príhovor?
Ako sa správať pri stole?
Ako sa vhodne obliekať?
Ako posilniť svoj vlastný imidž?

Tréning kreativity

Obsah seminára:

Ako pomocou synektických metód viesť riešiteľský tím?
Ako správne moderovať a facilitovať pomocou metód techník tvorivej práce?
Ako vhodnou formou koučovacieho štýlu viesť tím na základe
praktických ukážok?
Ako presadiť strategické zmeny v tíme pomocou nástrojov
Stakeholder Analysis, Fionnphort Analysis a Force-Field Analysis?
Aké sú role jednotlivých členov tímu?
Ako využiť potenciál všetkých členov tímu?

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram