VZDELÁVANIE

SKVELÝ MAJSTER VO VÝROBE

„Vedenie je umením presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo chcete mať urobené, pretože to chce sám urobiť.”
Dwight Eisenhower (prezident USA)

Túžite po majstroch a nadriadených na prevádzke, ktorí budú pracovať efektívnejšie, budú riešiť problémy rýchlejšie, budú ľahšie dosahovať ciele a budú lepšie riadiť svojich podriadených? Prihláste ich na naše školenie.

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených
 • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase
 • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom
 • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne
 • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených, ako aj u nadriadených
 • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke
 • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii
 • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených
 • zistíte, ako ľahko a rýchlo ľudí motivovať
 • pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora
 • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov
 • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí
 • odhalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate
 • dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť priamo v podmienkach vašej firmy

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • pre majstrov vo výrobných spoločnostiach
 • pre vedúcich zamestnancov výrobných spoločností
 • teamleaderov, supervízorov, nadriadených na prevádzkach

Program workshopu/tréningu:

 • efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to
 • ako viesť podriadených k samostatnosti a neplniť za nich úlohy
 • ako sa správne rozprávať s podriadenými
 • kritika a pochvala a ich využitie
 • kontrola úloh
 • konštruktívna spätná väzba
 • zameranie sa na výsledky
 • riešenie konfliktov na pracovisku
 • krízové situácie
 • ako nefinančne motivovať podriadených
 • nácvik rozhovoru s podriadeným
 • nácvik pochvaly a kritiky
 • sebapoznanie a poznanie podriadených
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram