Strategický manažment

Strategické riadenie | TTT – tréning trénerov | Stratégia vzťahov a komunikácia | Financie pre nefinančných manažérov | Projektový manažment | AA manažment| Presviedčanie a ovplyvňovanie

Strategické riadenie

Obsah seminára:

Čo znamená „strategické myslenie“?
Aké sú dva základné faktory určujúce stratégiu?
Aké sú základné fázy pri tvorbe stratégie?
Stanovenie vízie, misie a základných hodnôt organizácie.
Analýza silných a slabých stránok podniku a jej využitie pri stanovení stratégie.
Strategická segmentácia trhu a jej využitie v podnikovom riadení.
Stanovenie konkurenčnej pozície.
Ako stanoviť správnu stratégiu?
Nástroje pre riadenie ľudí na základe prioritných cieľov.
Manažérske procesy spojené so strategickým plánovaním a riadením.

TTT – tréning trénerov

Obsah seminára:

Aká je hlavná rola školiteľa pri vedení interného tréningu?
Aké hlavné kvality by mal mať školiteľ pri školení?
Ako získať a udržať si prirodzenú autoritu pri vedení interného tréningu?
Ako profesionálne predať myšlienku pri školení?
Ako udržať pozornosť účastníkov interného tréningu?
Ako profesionálne viesť diskusiu?
Ako dávať správne spätnú väzbu?
Ako využiť hlavné pravidlá verbálnej a neverbálnej komunikácie
pri internom tréningu?
Ako sa vyrovnať s rôznymi rušivými vplyvmi?

Stratégia vzťahov a komunikácia

Obsah seminára:

Ako presvedčiť tím na zavedenie zmeny?
Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie?
Ako jednať s ľuďmi tak, ako chcú, aby sa s nimi jednalo?
Ako zmeniť JA myslím na MY myslíme a vytvoriť tak úspešný
a motivovaný tím?
Ako zvýšiť Váš vplyv v tíme?
Naučte sa čítať v ľuďoch ako v knihe – nielen motiváciu prezradí reč tela.
Ako sa dozvedieť pravdu o tom, čo si myslia ostatní?
Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše!
Štýly rokovania a komunikácie podľa: Orla, Sovy, Holubice a Páva.

Financie pre nefinančných manažérov

Obsah seminára:

Naše školenie Vám umožní nový pohľad na svet podnikania,
ukáže Vám ako: vedieť pracovať s výsledovkou a súvahou
poznať a rozumieť pomerovým ukazovateľom..
pracovať s finančnými výkazmi a výročnou správou
kontrolovať náklady
redukovať prevádzkový kapitál a mnoho ďalších vecí…
jednotkové náklady a analýza výsledovky
úvod k pomerovým ukazovateľom (Obrátka aktív, ROS, a ROA, ROI, ROA, EBIT)
dopady manažérskych rozhodnuí na výsledok (produktivita, vstupná cena,
kvalita, expanzia, zákaznícka orientácia)
• EVA, EBIT, EBITDA
Je možné rozšíriť a prispôsobiť použité pomerové ukazovatele podľa požiadaviek zadávateľa.
Všetci účastníci získajú prehľad o tom, ako VAŠA spoločnosť funguje ako celok.

Projektový manažment

Obsah seminára:

Čo rozumiete pod pojmom projekt?
Aké sú 3 hlavné podmienky pre úspešný projekt?
Ktoré hlavné fázy má projekt?
Čím je charakterizovaný úspešný projekt?
Aké sú hlavné nástroje používané pri riadení projektu?
Praktické príklady pre použitie: Work Breakdown Structure, Šípkový diagram,
Ganttov diagram, Sieťový diagram.
Čo sa hlavne očakáva od vedúceho projektu pri vedení ľudí?
Kto sú najdôležitejší partneri v komunikácii pre projektového manažéra?
Aké sú základné prístupy pri vedení ľudí v projektoch?
Ako efektívne využiť systém kontroly pri vedení ľudí v projektoch?
Ako efektívne dávať spätnú väzbu?
Ako chváliť a kárať pri vedení ľudí v projektoch?
Ako ukončiť projekt?

AA manažment

Obsah seminára:

Predbežný a prispôsobivý manažment.
Proces tvorby predbežných rozhodnutí.
Predbežné plánovanie alternatív.
Manažment prispôsobenia sa v 4 stupňoch:
– proaktivita, prostriedky x1
– MBWA, prostriedky x5
– reakcia, prostriedky x10
– krízový manažment, prostriedky x30 alebo viac
Proaktívne prispôsobivé správanie počas práce na projekte.
Odhad potencionálnych rizík a akčný plán prispôsobenia sa.
Ako predať nápady/presvedčiť pri vyjednávaní nového projektu?
Ako zlepšiť pracovné návyky vo Vašom tíme?

Presviedčanie a ovplyvňovanie

Obsah seminára:

Ako efektívne komunikovať a ovplyvňovať?
Ako propagovať sama/sám seba?
Situačné presviedčanie.
Ako porozumieť rôznym typom osobností?
Ako rýchlo a efektívne vytvoriť a udržať si vzťah s ostatnými?
Prípadové štúdie zo života.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram