VZDELÁVANIE

TYPOLÓGIA OSOBNOSTI

„Porozumieť ľudským potrebám je polovica cesty k ich uspokojeniu.”
Adlai Stevenson (viceprezident a kongresman USA)

Už ste niekedy premýšľali nad tým, ako by sa zlepšila vaša komunikácia, prehĺbil váš vplyv, zvýšil pracovný výkon a ako by ste stúpli v očiach svojho okolia, keby ste mali schopnosť „vidieť“ do druhých a dokázali s nimi podľa toho zaobchádzať? Vedeli by ste, ako fungujú, ako komunikujú, ako premýšľajú, ako sa rozhodujú, čo im robí dobre, a čo naopak nemajú radi. A naučiť sa tomuto umeniu nie je vôbec nemožné.

Tajomstvá osobnostných typov spoznáte na našom školení a otvorí sa vám  nepoznaný obzor. Predovšetkým spoznáte sami seba, ale naučíme vás tiež porozumieť svetu rozmanitých osobnostných typov, predvídať reakcie ľudí okolo vás a vedieť na nich pozitívne vplývať. Spoznáte ľudí vo svojom tíme, začnete vnímať odlišnosti medzi ľuďmi a rozdiely v povahách a temperamentoch začnete využívať vo svoj prospech.

Čo vám workshop/tréning prinesie?

 • zistíte, aký typ v rámci typológie osobnosti ste, ku ktorému typu inklinujete
 • odhalíte svoje silné a slabé stránky, aké štýly učenia, riadenia, vedenia, komunikácie, jednania sú pre vás prirodzené a ktoré by ste mali používať
 • dozviete sa užitočné informácie o všetkých typoch osobností
 • dáme vám praktické návody, ako efektívne komunikovať a jednať s rôznymi typmi ľudí
 • porozumiete tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii usilujú, čo pokladajú za dôležité, ako sa rozhodujú, či ako sa správajú k svojmu okoliu
 • na základe odhadu typu osobnosti sa naučíte predvídať jej reakcie a efektívne reagovať

Pre koho je workshop/tréning určený?

 • pre všetkých, ktorí chcú spoznať samého seba a na základe poznania osobnostných a temperamentálnych typov dobre komunikovať so svojím okolím
 • pre pracovníkov obchodných a nákupných oddelení, reklamných agentúr, realitných maklérov, personalistov, pracovníkov HR oddelení, obchodníkov, pracovníkov call centier, help deskov a informačných liniek
 • pre všetkých, pre ktorých je správny odhad partnera v komunikácii alebo v obchode dôležitý

Program workshopu/tréningu:

 • sebapoznanie
 • Jungova typológia a archetypy
 • farebná typológia
 • osobnostný typ
 • rýchle rozpoznanie typu osobnosti
 • komunikácia (neverbálna a verbálna) podľa typu osobnosti
 • zvládanie konfliktov podľa jednotlivých typov
 • poznanie prejavov jednotlivých typov a ich identifikácia
 • prispôsobenie sa jednotlivým typom v komunikácii
 • nácvik komunikácie a jednania s kritickým typom
 • zvládanie hnevu a negatívnych emócií
 • osobný rozvojový sebazdokonaľovací plán
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram