Zamestnávanie cudzincov

Za posledné obdobie evidujeme ako personálna agentúra nedostatok pracovníkov. Miera nezamestnanosti klesla z januárových 7,3% na 5,38% v septembri tohto roku. Dôsledkom toho trápi veľké množstvo nielen výrobných spoločností na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách nedostatok pracovnej sily.

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Kežmarku, a to vo výške 14,81% a v Revúcej, kde sa spomínané percento vyšplhalo na hodnotu 13,39%. Najnižšia miera nezamestnanosti bola v Galante (2,15%) a Trenčíne (2,17%) v septembri 2018 (zdroj: UPSVAR). V júli bolo evidovaných približne 82.500 voľných pracovných miest na Slovensku, najmä v oblasti výrobných pracovníkov. Vzhľadom na nedostatok tohto typu pracovníkov sa v posledných rokoch spoločnosti začali orientovať na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín. Ku septembru 2018 bolo celkovo na Slovensku zamestnaných 14 192 zahraničných pracovníkov, z toho 6 538 Ukrajincov, 4 025 Srbov a 773 Vietnamcov. Od začiatku roku 2018 je to celkovo nárast o 16%. Prognózy nie sú veľmi optimistické. Hoci sa hovorí o ďalšej priemyselnej revolúcii, výrobní pracovníci budú stále potrebným motorom výrobných spoločností a ich potreba sa zásadne nezníži.

Z tohto dôvodu sme rozšírili naše služby práve o zamestnávanie štátnych príslušníkov Ukrajiny. Treba mať na pamäti, že vybavenie povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania má zákonnú lehotu 90 dní, ale vzhľadom na fakt, že záujem firiem je vysoký, orgány činné v tejto veci, často krát nedokážu naplniť stanovenú lehotu a proces je predĺžený o ďalších 10-15 dní. Z tohto dôvodu Vám odporúčame začať riešiť proces v dostatočnom predstihu. V prípade záujmu o týchto zamestnancov Vám radi pomôžeme pri ich vyhľadaní a tiež vybavení povolení. Pre viac informácii nás kontaktujte na emaily martina.dolejska@balanced-hr.com

Uverejnené v O ľuďoch a biznise
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram